Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Liiketoimintakauppa

Liiketoiminta- eli substanssikaupassa myyvä yritys myy liiketoimintansa tai sen osan ilman, että myyvän yrityksen omistuspohja muuttuu. Kaupan kohteena on usein kaikki liiketoimintaan olennaisesti liittyvät osat, kuten kiinteä omaisuus, koneet, laitteet, työntekijät, immateriaalioikeudet sekä kyseiseen liiketoimintaan liittyvät sopimukset ja velat. Liiketoimintakauppaa pidetään työsopimuslain mukaisena liikkeenluovutuksena, jossa työntekijät siirtyvät ostavaan yhtiöön muuttumattomina. Liiketoimintakaupan yksi muoto on liiketoimintasiirto.

Jotta sopimukset ja velat voivat siirtyä uudelle omistajalle liiketoimintakaupan yhteydessä, edellytetään sopimuskumppanien ja velkojien suostumusta. Usein kaupan toteutumisen ehdoksi asetetaan olennaisten sopimuskumppanien suostumus siirtoon. Sopimuskumppanien suostumusta ei kuitenkaan edellytetä, jos sopimuksessa on liiketoiminnan siirron ilman suostumusta mahdollistava lauseke.

Liiketoimintakaupassa verotus tapahtuu elinkeinoverolain yleisten perusteiden mukaisesti. Luovutushinta on myyjälle veronalaista tuloa, josta vähennetään kyseiseen omaisuuteen liittyvä verotuksessa poistamatta oleva hankintameno. Ostajalle kauppahinta muodostaa verotuksessa vähennyskelpoisen hankintamenon, joka vähennetään elinkeinoverolain mukaisesti. Verotuksessa käytettävä hankintameno määräytyy sen mukaan, miten kauppahinta jakautuu kaupan kohteen sisältämän varallisuuden kesken. Kummankin kaupan osapuolen tulee suorittaa kohdennus samalla tavalla, joten kauppakirjassa olisi hyvä olla tätä varten yksilöinti. Jos yksilöintiä ei ole suoritettu tai kauppahinnan jako poikkeaa olennaisesti omaisuuserien käyvistä arvoista, voidaan jakoa verotuksessa oikaista. Liiketoimintakaupan kohteeseen sisältyvistä kiinteistöistä ja arvopapereista on luovutuksensaajan maksettava varainsiirtovero. Kiinteistöjen kohdalla tämä tarkoittaa 4 prosenttia ja arvopapereiden kohdalla 1,6 prosenttia kauppahinnasta.

Lakimies auttaa yhtiöoikeudellisissa asioissa

Asiantunteva lakimies huolehtii, että yrityskaupan osapuolen edut turvataan kauppasopimuksessa ja tarvittavat selvitykset tehdään huolella ennen kauppaa. Yrityskauppa on usein lukuisten sopimusten ketju ja lakimies pystyy huolehtimaan, että eri vaiheiden sopimukset laaditaan osapuolen etujen mukaisesti.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin