Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lasten ja nuorten työsopimukset

Lasten ja nuorten työsopimuksiin sovelletaan lakia nuorista työntekijöistä. Kuitenkin viimeinen sana on huoltajalla, jolla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos purkaminen on tarpeellista tämän kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.

15-vuotias saa itse allekirjoittaa sopimuksen

Pääsääntöisesti työhön saadaan ottaa 15-vuotta täyttänyt ja oppivelvollisuutensa suorittanut henkilö. 15-vuotias saa itse tehdä ja purkaa työsopimuksensa. Työajan on sijoituttava klo 6:n ja klo 22:n välille.

Alle 15-vuotiaan huoltajan lupa tarvitaan sopimukselle

Myös 14-vuotias saadaan ottaa työhön, joka on kevyttä ja joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä myöskään aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen. Hän saa kuitenkin työskennellä enintään puolet koulun loma- ajasta. Jos hän työskentelee koulun ohella, on työn oltava tilapäistä ja muutenkin lyhytaikaista. Työsopimuksen voi tehdä nuoren huoltaja tai huoltajan luvalla nuori itse. Työajan on oltava klo 8:n ja klo 20:n välillä.

Alle 13-vuotiaiden työskentelyyn tarvitaan viranomaisen lupa

Alle 13-vuotias voi aluehallintoviraston luvalla työskennellä tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavanlaisissa tilaisuuksissa.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin