Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Kunnan etuosto-oikeus kiinteistön kaupassa

Etuosto-oikeus on oikeus lunastaa

Etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö. Etuostossa kunta asettuu siis ostajan tilalle, jolloin se saa kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa. Kunta lunastaa kiinteistön myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta, jolloin myyjän asema ei muutu, eli myyjä saa edelleen sen hinnan ja ne maksuehdot, joista on sovittu. Kunta korvaa ostajalle lunastuksesta aiheutuvat kustannukset.

Etuosto-oikeus tiettyä tarkoitusta varten

Kunnalla on etuosto-oikeus kunnan alueella sijaitsevaan kiinteistöön. Etuosto- oikeutta kunta voi käyttää vain maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Poikkeuksena on pääkaupunkiseutu, jolloin kunnalla ei tarvitse olla edellä mainittua tarkoitusta.

Kiinteistön koko määrittää etuosto-oikeuden

Kunnalla ei ole etuosto-oikeutta, jos myyty kiinteistö tai kiinteistöt yhteensä käsittävät yhteensä 5000 m2 tai vähemmän. Pääkaupunkiseudulla raja on 3000 m2.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin