Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Kommandiittiyhtiö: Perustaminen ja lopettaminen

Kommandiittiyhtiössä on vastuunalaisia ja äänettömiä yhtiömiehiä

Kommandiittiyhtiö on henkilöyhtiö, samoin kuin avoin yhtiö. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön yhtiömiehet ovat vastuussa yhtiön velvoitteista henkilökohtaisesti. Kommandiittiyhtiö eroaa avoimesta yhtiöstä kuitenkin siinä, että osa sen yhtiömiehistä on rajattu tämän vastuun ulkopuolelle. Heitä kutsutaan äänettömiksi yhtiömiehiksi ja heidän vastuunsa kommandiittiyhtiön velvoitteista on rajattu tiettyyn, heidän yhtiöön sijoittamaansa rahasummaan. Kommandiittiyhtiössä on oltava vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja yksi äänetön yhtiömies. Nämä yhtiömiehet voivat olla sekä luonnollisia henkilöitä tai toisia yrityksiä.

Rajaton vastuu tuo itsenäisen hallintaoikeuden

Kommandiittiyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö.Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia omissa nimissään sekä omistaa itsenäisesti omaisuutta. Kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet ovat vastuussa yhtiön velvoitteista omasta ja toistensa puolesta koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Rajattoman henkilökohtaisen vastuun lisäksi jokaisella vastuunalaisella yhtiömiehellä on itsenäinen hallinnoimis- ja edustusoikeus yhtiön asioissa. Vastuunalaiset yhtiömiehet voivat siis hoitaa yhtiön asioita tarvitsematta niihin lupaa toisilta vasuunalaisilta yhtiömiehiltä. Tämä nopeuttaa yrityksen jokapäiväistä hoitamista, mutta edellyttää myös suurta keskinäistä luottamusta ja lojaalisuutta yhtiömiesten välillä.

Äänetön yhtiömies toimii yrityksen rahoittajana

Koska äänetön yhtiömies on rajattu henkilökohtaisen vastuun ulkopuolelle, ei hänellä ole myöskään samoja toimivaltuuksia kommandiittiyhtiössä kuin vastuunalaisella yhtiömiehellä. Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole oikeutta osallistua yhtiön hallintoon. Tämä on kuitenkin sopimuksenvarainen asia. Halutessaan yhtiömiehet voivat yhtiösopimuksessa määrätä toisin. Äänettömän yhtiömiehen rooli kommandiittiyhtiössä onkin yleensä lähinnä toimia toiminnan rahoittajana. Voitonjaossa hän saa voitto-osuutena tietyn tuoton sijoitukselleen ennen jäljelle jääneenvoiton jakamista vastuunalaisille yhtiömiehille.

Kommandiittiyhtiö syntyy yhtiösopimuksella

Kommandiittiyhtiö on helposti perustettavissa, sillä yhtiö katsotaan syntyneeksi samalla hetkellä kuin sen yhtiösopimus allekirjoitetaan tai yritystoiminnasta voidaan muuten katsoa sovitun. Avoimen yhtiön yhtiösopimus voidaan nimittäin tehdä myös suullisesti tai se yritys voi syntyä myös käytännön toiminnan kautta. Yhtiön olemassaolo ei siis edellytä rekisteröimistä, toisin kuin osakeyhtiön kohdalla. Yhtiö on kuitenkin ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin, josta se saa Y-tunnuksensa. Kaupparekisteriin rekisteröitävällä yrityksellä on oltava toiminimi. Toiminimilain mukaan kommandiittiyhtiön toiminimessä tulee olla sanat “kommandiittiyhtiö” tai sen lyhenne “ky”. Äänettömän yhtiömiehen nimi ei saa esiintyä toiminimessä.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin