Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Kirjallinen selvitys työehdoista

Selvityksessä työehdoista on oltava ainakin muun muassa työnteon alkamisajankohta, määräaikaisen työsopimuksen kesto ja peruste, koeaika, palkka, työaika ja vuosiloman määräytyminen. Selvitys on siis asiakirja, jossa ilmoitetaan työhön liittyvistä tärkeistä seikoista.

Jos toistaiseksi voimassa oleva tai väh. 1kk määräaikainen sopimus

Jos työntekijän työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan, työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Selvitys on annettava viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä. Jos ehdot käyvät ilmi kirjallisesta työsopimuksesta, ei selvitystä ole tarpeen antaa. Vähintään kuukauden jatkuvassa ulkomaantyössä selvitys on annettava hyvissä ajoin ennen kuin työntekijä matkustaa työkohteeseen.

Jos useita lyhyitä määräaikaisia sopimuksia

Jos samat työsopimusosapuolet tekevät toistuvasti alle kuukauden pituisia määräaikaisia työsopimuksia samoin ehdoin, on työnantajan annettava kirjallinen selvitys työehdoista. Selvitys on tällöin annettava viimeistään kuukauden kuluttua ensimmäisen työsuhteen alkamisesta.

Ei tarvitse antaa, jos ehdot työsopimuksessa

Selvitystä ei tarvitse antaa, jos kirjallinen työsopimus jo sisältää tiedot tällaisista ehdoista. Myös sähköpostia pidetään kirjallisena selvityksenä. Selvitys voidaan antaa usealla asiakirjalla tai viittaamalla työsuhteessa sovellettavaan lakiin tai työehtosopimukseen.

Selvitysvelvollisuuden rikkominen rangaistuksen alaista

Selvityksen antamisvelvollisuuden tahallinen tai tuottamuksellinen rikkominen on sakkkorangaistusuhan alainen työsopimuslakirikkomus. Myös vahingonkorvaus voi tulla kysymykseen.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin