Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Kilpailukielto

Kilpaileva toiminta voi tapahtua omaan tai toisen yrityksen lukuun

Kilpailukiellon tarkoituksena on rajoittaa työntekijän oikeutta ryhtyä harjoittamaan työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa työsuhteen päätyttyä. Toiminta voi tapahtua joko entisen työntekijän omaan lukuun tai kilpailevan yrityksen lukuun.

Kilpailukielto on pätemätön ilman tarpeellisia perusteita

Kilpailukieltosopimuksella tai -lausekkeella ei voida rajoittaa kaikkien työntekijöiden oikeuksia, vaan kilpailukielto tulee aina perustella erityisen painavalla syyllä. Ilman vaadittavaa erityisen painavaa syytä solmittu kilpailukieltosopimus on mitätön. Erityisen painavan syyn edellytystä tulee arvioida mm. työntekijän aseman sekä toiminnan luonteen ja suojan tarpeen perusteella. Suojan tarve saattaa johtua liike- tai ammattisalaisuuksien säilyttämisen tarpeesta tai mittavasta erikoiskoulutuksesta työtehtävään.

Kilpailukielto voi olla voimassa 6 tai 12 kuukautta

Kilpailukieltosopimusta ei tule koskaan solmia kohtuuttoman pitkäksi ajaksi. Kilpailukielto voi olla korkeintaan 6 kuukauden mittainen, paitsi jos työntekijä on saanut kohtuullisen korvauksen sidonnaisuudestaan, voi kilpailukielto olla korkeintaan vuoden mittainen.

Lakimies auttaa kilpailukieltoon liittyvässä asiassa

Kilpailukieltosopimuksen tai -lausekkeen laatimisessa on aina hyvä käyttää lakimiestä apuna. Asiantunteva lakimies osaa kartoittaa toimialasi yksilölliset tarpeet ja riskit sekä osaa huomioida relevantit säännökset sopimusta laadittaessa.

Voit pyytää tarjouksia lakimiehiltä räätälöidyn kilpailukieltosopimuksen laatimisesta palvelussamme. Konfliktitilanteessa lakimies helpottaa kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämisessä ja pystyy ulkopuolisena asiantuntijana rauhoittamaan riitaista tilannetta.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin