Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Kiinteistön kauppa

Kiinteistöön kuuluu maata

Kiinteistön kaupalla tarkoitetaan rakennusten, kuten esimerkiksi omakotitalojen tai teollisuushallien, myymistä. Lain mukaan kiinteistöjä ovat tilat, tontit ja määrä-alat eli rajoiltaan määrätyt maa-alueet. Kaikki kiinteistöt on merkittävä kiinteistörekisteriin, jota ylläpitää Maanmittauslaitos.

Kauppakirjan oltava tietyn muotoinen

Kiinteistön kauppakirjan on oltava maakaaren määräysten mukainen, sillä muuten se ei ole sitova. Kiinteistön kauppa on tehtävä aina kirjallisesti. Myyjän ja ostajan on allekirjoitettava kauppakirja. Kauppakirjassa on oltava tiedot kiinteistöstä, sopimusosapuolista sekä kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta sekä mahdollisesta kaupan purkavasta tai lykkäävästä ehdosta. Lisäksi kauppa on vahvistettava kaupanvahvistajan luona molempien osapuolten läsnäollessa. Kaupanvahvistaja, joka on joko virkamies tai maanmittauslaitoksen määräämä henkilö, toimii siis kaupan todistajana ja hän myös tarkistaa osapuolten henkilöllisyydet sekä kaupan muodollisen pätevyyden.

Muista ehdoista voidaan sopia vapaamuotoisesti

Kaupassa voi olla myös muita ehtoja, esimerkiksi ehto sähkösopimuksen siirtämisestä. Näistä voidaan sopia vapaamuotoisesti, mutta kaikkien edun mukaista on ottaa ehdot kauppakirjaan myöhemmin kenties syntyvää todistelua varten. Kauppakirjassa voidaan sopia, ja usein sovitaankin, että myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden kiinteistöön kauppahinnan maksamiseen asti. Tällainen ehto voi kuitenkin olla voimassa enintään viisi vuotta.

Lainhuutoa haettava 6kk kuluessa kaupan allekirjoittamisesta

Lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista rekisteriin. Sitä on haettava aina kiinteistön saamisen yhteydessä. Lainhuutohakemus tehdään maanmittauslaitokselle, joka ylläpitää lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä.

Kiinteistön kaupassa varainsiirtovero on 4 %

Ostaja maksaa kiinteistön varainsiirtoveron, joka on 4 % kauppahinnasta. Se on maksettava ennen lainhuudon hakemista, sillä lainhuutoa hakiessa varainsiirtoverosta on esitettävä kuitti maanmittauslaitokselle. Jos lainhuutoa ei haeta 6 kk kuluessa kaupan allekirjoittamisesta, varainsiirtoveroa korotetaan 20% jokaiselta alkavalta kuukaudelta. Vero voidaan määrätä kuitenkin enintään kaksinkertaiseksi. Varainsiirtoveron korotus on siis sanktio siitä, että lainhuudatusta ei ole haettu, joten kannattaa hakea lainhuudatusta samantien kaupan allekirjoittamisen jälkeen.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin