Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Käyttö ja hallinta

Hallinta tarkoittaa määräämisvaltaa esineeseen

Hallinnan tulee olla ulkopuolisen havaittavissa. Tämä näkyy normaalisti niin, että omistaja esimerkiksi hoitaa, käyttää tai säilyttää tai muulla tavoin määrää esineestään. Voidaan siis sanoa, että hallintaoikeus tarkoittaa oikeutta käyttää esinettä omistajan tavoin.

Hallintaoikeus siirtyy ostajalle kaupanteon hetkellä

Pääsääntönä on, että oikeus myydyn kohteen hallintaa siirtyy ostajalle samalla, kun kauppaa tehdään. Myyjän tulee siis luovuttaa kiinteistö tai esine ostajalle tällöin siinä kunnossa, kun voidaan katsoa sovitun. Hallinnan siirrosta kannattaa ottaa oma sopimusehtonsa sopimukseen niin tapauksissa, joissa hallintaoikeus siirtyy kaupan tekohetkellä sekä tapauksissa, joissa hallintaoikeus siirtyy vasta myöhempänä ajankohtana.

Ostajan ja myyjän hallinnalla eri vaikutuksia

Jos sovitaan, että ostaja saa hallintaoikeuden vasta myöhempänä ajankohtana ja kohteen hallinta jää myyjälle, kohteen tuotto kuuluu tällöin myös myyjälle. Jos kyseessä on kiinteistö, hän ei saa hakata metsää eikä ottaa maa-aineksia muuhun kuin kiinteistön kotitarvekäyttöön. Jos taas ostajalle on siirtynyt kiinteistön hallinta ennen omistusoikeuden siirtymistä, myöskään hän ei saa myyjän suostumuksetta hakata metsää tai ottaa maa-aineksia niin, että kiinteistön arvo alenee. Kuitenkin molemmista näistä kohdista voidaan sopimuksin sopia toisin.

Hallinnanjakosopimus, jos kohteella useita omistajia

Kiinteistön omistus saattaa jakaantua usealle monestakin syystä. Tällöin on suotavaa tehdä hallinnanjakosopimus, jossa ilmenee piirroksin kullekin osaomistajalle kuuluvat alueet. Sopimus on sitova osapuoliin nähden ja jotta se olisi sitova sivullisia kohtaan, tulee se kirjata käräjäoikeudessa.

Käyttöoikeus valtaa käyttää toisen kiinteistö tai esinettä

Käyttöoikeus kohdistuu toisen omistamaan kiinteistöön. Se on oikeudellista valtaa käyttää toisen omistamaa kiinteistöä tai esinettä. Käyttöoikeuksia ovat muun muassa huoneenvuokra, maanvuokra sekä metsästys- tai kalastusoikeus. Kiinteistöön kohdistuva käyttöoikeus tulee kirjata lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, jotta se on sitova sivullisia kohtaan.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin