Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Kauppaedustussopimus

Agentti toimii päämiehen alaisena

Kauppaedustussopimuksella kauppaedustaja, eli agentti, sitoutuu toimimaan toisena sopimusosapuolena olevan päämiehen lukuun esimerkiksi tämän tuotteiden myymiseksi. Kauppaedustussopimuksella on läheinen yhteys jälleenmyyntisopimukseen. Toisin kuin jälleenmyyjä, agentti ei kuitenkaan toimi itsenäisesti vaan päämiehen nimissä ja tämän lukuun. Näin päämies kantaa lopullisen vastuun liiketoiminnan kannattavuudesta, säilyttäen kuitenkin kauppaedustussopimuksella jälleenmyyntisopimukseen verrattuna vahvemman kontrollin tuotteidensa jakeluun.

Agentti laatii sopimukset päämiehen nimissä

Agentin tehtävänä on edistää tavaroiden myyntiä tai ostoa hankkimalla tarjouksia päämiehelle tai päättämällä tämän nimissä myynti- tai ostosopimuksia. Huolimatta agentin aktiivisesta roolista kaupanteossa, sopimusten osapuoleksi tulee päämies, joka kantaa myös vastuun liiketoiminnan riskeistä. Päämies puolestaan maksaa agentille provisiota tämä palveluksista kauppaedustussopimuksen perusteella.

Laki säätelee kauppaedustussopimuksia

Kauppaedustussopimuksista säädetään laissa kauppaedustajista ja myyntimiehistä, joka asettaa sopimiselle tiettyjä pakottavia edellytyksiä esimerkiksi sopimuksen irtisanomisaikaan liittyen. Laista seuraavien pakottavien velvoitteiden ja säännösten johdosta kauppaedustajasopimuksen laadintaan kannattaa käyttää lakimiehen apua.

Lakimies auttaa kauppaedustussopimukseen liittyvässä asiassa

Käyttämällä asiantuntevaa lakimiestä varaudut ennakolta sopimuksen mahdollisiin riskeihin ja varmistat, että sopimus vastaa tarpeitasi sekä lain edellytyksiä.

Konfliktitilanteessa lakimies helpottaa kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämistä ja pystyy ulkopuolisena asiantuntijana rauhoittamaan riitaista tilannetta.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin