Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Kiinteistökaupan virhe ja vahingonkorvaus

Kohde tarkastettava ennen kaupan tekoa

Ostaja ei voi vedota sellaiseen virheeseen, jonka hän olisi voinut havaita kiinteistöä tarkastaessa. Näin ollen kiinteistö tulee tarkistaa huolellisesti ja pyytää myyjältä tarvittavat todistukset. Useimmiten virhe on ns. salainen virhe, eli sellainen virhe, jota ostaja ei ole voinut huomata ja josta myyjä ei ole tiennyt. Myös myyjän antamat virheelliset tiedot tai tietojen antamatta jättäminen johtavat virheen syntymiseen.

Virheen oltava olennainen

Jotta virheeseen voi vedota, sen on oltava olennainen. Virhe on olennainen, jos ostaja ei voi käyttää ostamaansa kiinteistöä haluamallaan tavalla eikä virhettä voida korjata kohtuullisessa ajassa kohtuullisin kustannuksin.

Virhe ilmoitettava kohtuullisessa ajassa

Jotta ostaja voi saada korvausta virheestä, on hänen ilmoitettava siitä myyjälle kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika arvioidaan tapauskohtaisesti, mutta kiinteistön kaupassa virheeseen on vedottava viimeistään viiden vuoden kuluttua virheen havaitsemisesta. Tämän määräajan kuluttua virheestä ei voi enää valittaa, vaikka se huomattaisiinkin vasta määräajan jälkeen.

Korvauksena joko hinnanalennus tai kaupan purku

Ostajalla on virheen perusteella oikeus hinnanalennukseen. Jos virhe on olennainen, voi kaupan purku tulla kysymykseen. Lisäksi on mahdollista saada vahingonkorvausta virheestä aiheutuneista vahingoista, jos myyjä on aiheuttanut vahingot huolimattomuudellaan. Vahingonkorvauksen lähtökohtana on täyden korvauksen maksaminen aiheutuneesta vahingosta. Jos kuitenkin myyjä näyttää, että virhe ei johtunut hänen huolimattomuudestaan, hän voi vapautua vahingonkorvausvastuusta.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin