Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Kaavoitus

Kaavoituksen avulla suunnitellaan maa-alueiden käyttöä, eli mihin tarkoitukseen ja miten maa-alueita käytetään kaupungeissa. Sen tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle. Kaavatasoja on kolme: maakuntakaava, yleiskaava sekä asemakaava. Kaikkia näitä ohjaa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka säätelee ympäristöministeriö.

Maakuntakaava yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma

Maakuntakaava koskee useampaa kuntaa. Se ohjaa kuntatasolla tehtävää yleiskaavaa. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet, kuten mm. taajama- ja keskusta-alueet sekä liikenteen pääväylät. Laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja sen hyväksyy ympäristöministeriö.

Yleiskaava kunnan maankäytön suunnitelma

Yleiskaavan tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Koko kuntaa koskevaa kaavaa kutsutaan siis yleiskaavaksi ja rajattua aluetta koskevaa kaavaa kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavan laatimista.

Asemakaava määrää yksityiskohtaisesti alueen käyttöä

Asemakaavan laatii kunta. Siinä määritellään, mitä rakennetaan, mihin rakennetaan, mitä säilytetään yms. Esimerkiksi rakennusten sijainti sekä koko löytyvät asemakaavasta. Uuden asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Kun alueella on voimassa oleva asemakaava, voidaan sen mukaiselle rakentamiselle hakea rakennuslupaa.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin