Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Irtisanomisaika

Työsopimus jatkuu irtisanomisajan verran työsopimuksen irtisanomisesta. Työsopimuksesta johtuvat velvoitteet sitovat tällöin sekä työnantajaa sekä työntekijää. Usein työnantaja saattaa kuitenkin vapauttaa työntekijän työvelvoitteesta ylläpitääkseen hyvää työilmapiiriä tai muista syistä. Työsopimuksen irtisanomisajat määrittelee työsopimuslaki, josta voidaan kuitenkin poiketa alakohtaisin työehtosopimuksin tai työsopimuksella.

Työnantajan irtisanoessa työsopimuslain mukaiset irtisanomisajat ovat:

  • 14 pv, jos työsuhde kestänyt alle 1 vuoden
  • 1 kk, jos työsuhde jatkunut 1-4 vuotta
  • 2 kk, jos työsuhde jatkunut 4-8 vuotta
  • 4 kk, jos työsuhde jatkunut 8-12 vuotta
  • 6 kk, jos työsuhde jatkunut yli 12 vuotta

Työntekijän irtisanoessa työsopimuslain mukaiset irtisanomisajat ovat:

  • 14 pv, jos työsuhde jatkunut alle 5 vuotta
  • 1 kk, jos työsuhde jatkunut yli 5 vuotta

Vaikka työsopimuslain mukaisista irtisanomisajoista voi poiketa, ei irtisanomisaika voi koskaan olla yli 6 kuukautta.Työntekijän irtisanomisaika ei saa olla pidempi kuin työnantajan, mutta työnantajan irtisanomisaika voi olla työntekijälle sovittua irtisanomisaikaa pidempi. Työsopimuksessa voidaan määrittää työsuhde päättymään ilman irtisanomisaikaa eli heti ilmoituksen johdosta.

Työsopimuksen osapuolen laiminlyödessä irtisanomisajan noudattamisen on tämä velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle irtisanomisajan palkan. Laiminlyönti voi tapahtua työnantajan jättäessä noudattamatta irtisanomisaikaa tai työntekijän lopettaessa työnteon irtisanomisaikana.

Lakimiehen apu irtisanomisasiassa

Irtisanomisiin liittyvissä asioissa asiantunteva lakimies osaa kartoittaa sinun toimialasi ja yrityksesi yksilölliset tarpeet ja riskit. Ulkopuolinen asiantuntija helpottaa molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämistä konfliktitilanteessa ja pystyy ulkopuolisena asiantuntijana rauhoittamaan mahdollisesti kiistaista tilannetta.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin