Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Integroidun piirin piirimalli

Piirimallilla tarkoitetaan osien kolmiulotteista sijoittelua

Integroitu piiri tarkoittaa virtapiiriä, jossa elementit on sijoitettu puolijohdealustaan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja joka on tarkoitettu suorittamaan elektronisia piiritoimintoja. Integroidun piirin piirimallilla tarkoitetaan integroidun piirin osien kolmiulotteista sijoittelua. Alkuperäistä piirimallia suojataan sen vuoksi, että piirin kehittäminen saattaa olla hyvin kallista. Piirin kopiointi sen sijaan on usein halpaa.

Piirimallin keksijä saa rekisteröidä mallin

Piirimallin luojalla on oikeus mallin rekisteröimiseen. Oikeus ei siis voi syntyä yritykselle vaan ainoastaan yksityiselle henkilölle. Oikeus voidaan kuitenkin siirtää yritykselle. Keksinnön syntyessä työsuhteesta johtuvia tehtäviä hoidettaessa työnantajalla on yleensä oikeus saada yksinoikeus piirimalliin piirimallin rekisteröinnillä, ellei asiasta ole toisin sovittu.

Suoja edellyttää omaperäisyyttä

Yksinoikeus saadaan rekisteröinnillä, jota haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta. Jotta piirimallille voidaan antaa suojaa, tulee piirimallin olla ensinnäkin omaperäinen. Tällä tarkoitetaan sitä, että piirimalli on itsenäisen ja luovan henkisen työn tulos. Omaperäisyyttä ei erikseen tutkita rekisteröinnin yhteydessä, joten tämän vaatimuksen täyttymisestä on tärkeää varmistua. Kuka tahansa voikin vaatia rekisteröintiä myöhemmin mitätöitäväksi puuttuvan omaperäisyyden vuoksi. PRH tutkii vain muodolliset edellytykset. Toiseksi, rekisteröintiä on haettava kahden vuoden kuluessa piirimallin julkaisemisesta. Kolmanneksi, piirimalli on julkistettava 15 vuoden kuluessa sen luomisvuoden päättymisestä.

Piirimallin suoja on voimassa 10 vuotta

Piirimallin suoja on yksinoikeus, joka antaa oikeuden määrätä piirimallin ammattimaisesta hyödyntämisestä. Yksinoikeus alkaa rekisteröintihakemuksen tekemisestä tai siitä, kun malli ensi kerran levitettiin yleisölle, ja on voimassa 10 vuotta.

Piirimallin suoja raukeaa levitettäessä, vaikka tämä olisi luvatonta

Lain mukaan piirimallista valmistettujen integroitujen piirien yksinoikeus raukeaa, kun ne on ensimmäisen kerran levitetty yleisölle oikeudenhaltijan suostumuksella tai ilman tietoa suojasta. Eli, jos oikeuden haltija antaa suostumuksensa piirimallin maahantuontiin ja levitykseen, ei tämä voi enää peruuttaa suostumustaan. Toisaalta, jos maahantuoja ei ole tietoinen piirimallin suojasta saattaessaan piirimallin levitykseen, raukeaa suoja yhtäläisesti. Luvattomissa jakelutilanteissa piirimallin omistaja on oikeutetttu kohtuulliseen korvaukseen.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin