Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Hankintameno-olettama

Hankintameno-olettamaa tarvitaan laskettaessa luovutusvoittoa

Hankintameno-olettama tarkoittaa määrättyä prosenttiosuutta tietyn omaisuuden arvosta ja sitä käytetään laskettaessa luovutusvoiton määrää verotusta varten. Käytännössä kyse on siis siitä, että myydystä omaisuudesta on maksettava veroa siltä osin, kun siitä on saatu voittoa. Voitto lasketaan vähentämällä saadusta myyntisummasta voiton hankkimisesta aiheutuneet kustannukset. Tällaisia kustannuksia ovat sekä hankintahinta sekä myynnistä aiheutuvat kulut.

Olettaman suuruus riippuu omaisuuden omistusajasta

Hankintameno-olettama on 20% omaisuuden luovutushinnasta, jos kyseinen omaisuus on ollut luovuttajalla alle 10 vuotta. Jos omaisuus omistettu tätä kauemmin, hankintameno-olettama on 40% luovutushinnasta. Voiton hankkimisesta aiheutuneita kuluja ei hankintameno-olettaman lisäksi saa vähentää.

Yksityishenkilö saa valita itselleen edullisimman vaihtoehdon

Luonnollisella henkilöllä ja kuolinpesällä on aina omaisuutta luovuttaessaan oikeus valita, käyttääkö se luovutusvoiton laskemiseen todellista hankintamenoa sekä siihen lisättyjä voiton hankkimisesta aiheutuvia menoja, vai käyttääkö se hankintameno-olettamaa. Jos omaisuutta ei ole ostettu, vaan se on saatu perintönä tai lahjana sen hankintamenona pidetään sitä arvoa, joka sille on määrätty verotusarvoksi perintö- tai lahjaverotuksesta. Tällöinkin voidaan kuitenkin käyttää myös hankintameno-olettamaa verotusarvon sijasta.

Erityislainsäädäntö muodostaa poikkeuksia hankintameno-olettamaan

Luovutusvoiton laskemisesta on olemassa erityissäännöksiä silloin kun on kysymyksessä yhtiöosuuden luovutus, yhtiöön sijoitettu tai yhtiöstä otettu omaisuus, osakkeen tai arvopaperin luovutus, metsäkiinteistö tai omaisuus, jota on kohdannut vahinko sen hankkimisen jälkeen. Ennen edellä mainittuja luovutuksia niiden verokohtelu kannattaa selvittää erikseen verotoimistosta.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin