Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Halkominen ja lohkominen

Kiinteistön kaupan yhteydessä puhutaan usein emäkiinteistöstä, kantakiinteistöstä sekä määräalasta. Lohkottavaa kiinteistöä kutsutaan emäkiinteistöksi. Emäkiinteistöstä voidaan lohkomalla erottaa alueita omiksi alueiksi. Määräalasta muodostettua kiinteistöä kutsutaan lohkokiinteistöksi ja emäkiinteistön jäljelle jäävistä tiluksista muodostettua kiinteistöä kutsutaan kantakiinteistöksi.

Lohkominen on määräalan erottamista kiinteistöksi

Lohkomisella erotetaan emäkiinteistöstä rajoiltaan määrätty maa-alue eli määräala itsenäiseksi kiinteistöksi. Määräalan uuden omistajan on haettava lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta. Lohkomisessa on aina todettava, mikä muodostetuista kiinteistöistä on kantakiinteistö ja tämä tieto tulee myös merkitä kiinteistörekisteriin.

Halkomisella tilan yhteisomistus puretaan ja jaetaan useammaksi tilaksi

Halkominen on jakotoimitus, jossa tila jaetaan kahdeksi tai useammaksi tilaksi määrättyjen osuuslukujen mukaan. Näin ollen tilan yhteisomistus siis puretaan. Halkomista voi hakea kuka tahansa yhteisomistajista, kunhan hänen omistusosuutensa on tiedossa ja se on lainhuudatettu. Halkomista haetaan kirjallisesti Maanmittauslaitokselta.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin