Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Esisopimus

Esisopimus on yleensä sitova

Esisopimuksella (eng. precontract, preliminary contract) sitoudutaan tekemään jokin sopimus myöhempänä ajankohtana. Esisopimus on lähtökohtaisesti sitova. Esisopimuksen sitovuuden kuitenkin määrittää sen sisältö, eli kuinka yksityiskohtaisia ja sitovia velvoitteita osapuolille esisopimuksessa määritellään. Esisopimus voidaan solmia esim. tilanteessa, jossa halutaan sitoutua toimintaan, mutta kaikkia ehtoja ei ole vielä saatu yksimielisesti päätettyä. Esisopimusta saattaa edeltää aiesopimus, johon esisopimus voidaan sekoittaa ja joka ei yleensä ole sitova.

Jotta esisopimus velvoittaisi varsinaisen sopimuksen tekemiseen, tulee siinä olla riittävän tarkasti yksilöity varsinaisen sopimuksen mukaiset velvoitteet. Esisopimuksen tulee täyttää vastaavat muotovaatimukset kuin varsinaisen sopimuksen.

Esisopimuksia voidaan tehdä rahoituksen varmistamiseksi tai muusta syystä

Esisopimuksia solmitaan usein, kun varsinaisen sopimuksen solmimisen edellytyksenä on rahoituksen tai tuen saaminen, jonka myöntäminen taas on riippuvaista varsinaisen sopimuksen syntymisestä. Esisopimuksella voidaan siis osoittaa sitoutumista varsinaiseen sopimukseen kolmatta kohtaan. Varsinaisen sopimuksen syntyminen saattaa myös esisopimuksessa olla riippuvaista kolmannen tahon toiminnasta, kuten rahoituksen saamisesta.

Esisopimuksen rikkominen voi johtaa vahingonkorvaukseen

Osapuolen rikkoessa esisopimusta voi vastapuoli olla oikeutettu vaatimaan sopimuksen solmimista, suoritusta tai neuvottelukustannusten korvaamista. Erillinen sopimussakko esisopimuksessa voi määrittää, minkä tyyppinen vahingonkorvausvelvollisuus esisopimusta rikkovalla osapuolella on.

Lakimies auttaa esisopimukseen liittyvässä asiassa

Esisopimuksen laatimisessa on aina hyvä käyttää lakimiestä apuna. Asiantunteva lakimies osaa kartoittaa sinun toimialasi ja yrityksesi yksilölliset tarpeet ja riskit. Voit pyytää tarjouksia lakimiehiltä räätälöidyn esisopimuksen laatimisesta palvelussamme.

Konfliktitilanteessa lakimies helpottaa kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämistä ja pystyy ulkopuolisena asiantuntijana rauhoittamaan riitaista tilannetta.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin