Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Due diligence

DD on riskien ja vastuiden kartoittamista

Due diligence -prosessi edeltää huolella suoritettuja yritysjärjestelyjä sekä yrityskauppoja. Siinä ostaja kartoittaa yrityskaupan kohteena olevan yrityksen ominaisuuksia. Due diligence -termi tarkoittaa asianmukaista huolellisuutta, jota noudattaen yrityskauppaan liittyviä riskejä ja vastuita tulee kartoittaa ennakolta. Prosessissa kartoitetaan erityisesti yrityskauppaan liittyviä riskejä ja vastuita. Due diligence -tarkastuksen suorittaa yleensä asianajotoimisto, tilitoimisto tai nämä yhdessä. Vendor due diligence on myyjän kohteesta teettämä due diligence tutkimus, jonka tarkoituksen on nopeuttaa yrityskauppaprosessia ja auttaa myyjää saamaan parempi hinta myytävästä liiketoiminnasta.

DD on kohteen analysointia

Due diligence -tarkastuksessa analysoidaan ostettavaa liiketoimintaa kokonaisuutena ja sen ostajalle tarjoamia mahdollisuuksia. Tarkastuksessa usein myös esitetään mahdollisia jatkotoimenpiteitä liiketoiminnan tehostamiseksi ja kehittämiseksi. Due diligence tarkastuksen kohteena ovat yleensä yrityksen sopimukset, taloushallinto, työsuhteet, kiinteä omaisuus, immateriaalioikeudet, operatiivinen toiminta ja erityisesti näihin liittyvät piilevät riskit.

Lakimies auttaa yhtiöoikeudellisissa asioissa

Asiantunteva lakimies huolehtii, että yrityskaupan osapuolen edut turvataan kauppasopimuksessa ja tarvittavat selvitykset tehdään huolella ennen kauppaa. Yrityskauppa on usein lukuisten sopimusten ketju ja lakimies pystyy huolehtimaan, että eri vaiheiden sopimukset laaditaan osapuolen etujen mukaisesti.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin