Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Avoin yhtiö: Perustaminen ja lopettaminen

Avoin yhtiö on yksinkertaisin varsinainen yhtiömuoto

Avoin yhtiö on yksinkertaisin itsenäisen oikeushenkilöllisyyden omaava yhtiömuoto. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia omissa nimissään sekä omistaa itsenäisesti yhtiöomaisuutensa. Avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä, jotka harjoittavat yhdessä elinkeinotoimintaa. Nämä yhtiömiehet voivat olla sekä luonnollisia henkilöitä tai toisia yrityksiä.

Yhtiömiehet ovat vastuussa yhtiön velvoitteista koko omaisuudellaan

Tyypillisin piirre avoimelle yhtiölle on yhtiömiesten henkilökohtainen vastuu yhtiön velvoitteista kuten omistaan koko omaisuudellaan. Tämä erottaa avoimet yhtiöt niin sanotuista pääomayhtiöistä, kuten osakeyhtiöistä, joiden osakkaat eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velasta. Tästä vastuusta johtuen avointa yhtiötä koskevaan lainsäädäntöön ei ole tarvinnut ottaa yhtä paljon velkojia suojaavia säännöksiä kuten pääomayhtiöitä koskevassa säätelyssä. Avoimelle yhtiölle onkin tyypillistä laaja sopimusvapaus yhtiötä perustettaessa muun muassa yhtiön sisäisestä hallinnosta ja valtasuhteista. Mikäli yhtiön kaikki yhtiömiehet eivät ole vastuullisia, vaan mukaan tulee myös pelkässä rahoittajan asemassa olevia äänettömiä yhtiömiehiä, yhtiöstä tulee kommandiittiyhtiö.

Avoimen yhtiö vaatii yhtiömiesten keskinäistä luottamusta

Rajattoman henkilökohtaisen vastuun lisäksi jokaisella yhtiömiehellä on itsenäinen hallinnoimis- ja edustusoikeus yhtiön asioissa. Yhtiömiehet voivat siis hoitaa yhtiön asioita tarvitsematta niihin lupaa toisilta yhtiömiehiltä. Tämä nopeuttaa yrityksen jokapäiväistä hoitamista, mutta edellyttää myös suurta keskinäistä luottamusta ja lojaalisuutta yhtiömiesten välillä.

Avoin yhtiö syntyy yhtiösopimuksella

Avoin yhtiö on helposti perustettavissa, sillä yhtiö katsotaan syntyneeksi samalla hetkellä kuin sen yhtiösopimus allekirjoitetaan tai yritystoiminnasta voidaan muuten katsoa sovitun. Avoimen yhtiön yhtiösopimus voidaan nimittäin tehdä myös suullisesti tai se yritys voi syntyä myös käytännön toiminnan kautta. Yhtiön olemassaolo ei siis edellytä rekisteröimistä, toisin kuin osakeyhtiön kohdalla. Yhtiö on kuitenkin ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin, josta se saa Y-tunnuksensa. Kaupparekisteriin rekisteröitävällä yrityksellä on oltava toiminimi. Toiminimilain mukaan avoimen yhtiön toiminimessä tulee olla sanat “avoin yhtiö” tai yhtiömuodon on muutoin ilmettävä toiminimestä.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin