Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Asunto-osakkeen kauppa

Asunto-osakeyhtiö osakkaiden asumistarpeita varten

Asunto-osakeyhtiö omistaa rakennuksen tai rakennuksia. Rakennusten pinta- alasta yli puolet tulee olla asuinhuoneistoja. Yhtiön osakkaat, eli ne, jotka omistavat osakkeita yhtiöstä, käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Yhtiövastikkeella, jota osakkaat maksavat, katetaan yhtiön menot, muun muassa jäte- ja vesimaksut. Asunto-osakkeen ostolla ostat itsellesi asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeen.

Kauppakirja kannattaa tehdä kirjallisesti

Asunto-osakkeet ovat irtainta omaisuutta, joten kauppakirjalle ei ole tiukkoja muotovaatimuksia. Se voidaan tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti, mutta se kannattaa ehdottomasti tehdä kirjallisesti myöhempää näyttöä varten. Kauppakirjassa kannattaa sopia kaikesta kauppaan liittyvästä: osapuolista, hinnasta, minkä huoneiston hallintaan osake oikeuttaa sekä muista mahdollisesti sovituista asioista. Myyjän tulee hankkia ostajalle viimeiset tiedot taloyhtiön taloudellisesta tilanteesta.

Asunto-osakkeen varainsiirtovero 2%

Asunto-osakkeen varainsiirtovero, 2%, maksetaan asunnon velattomasta hinnasta, johon lasketaan mukaan myyntihinta sekä asunnon lainaosuus. Vero tulee maksaa 2 kuukauden kuluttua kauppakirjan allekirjoittamisesta. Varainsiirtoveroilmoitus tulee toimittaa Verohallinnolle.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin