Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Asunnon vuokraus

Asunto vuokrataan vuokrasopimuksella. Vuokrasopimus tehdään kirjallisesti ja sen tulee sisältää ainakin merkinnät huoneiston kunnosta, vuokrasuhteen kestosta, vuokran määrästä, muista mahdollisista maksuista kuten vesi- tai sähkömaksuista, vuokran maksutavasta ja maksupäivästä, vuokran tarkistamisesta sekä mahdollisesta vuokravakuudesta.

Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus vai määräaikainen vuokrasopimus?

Jos vuokrasuhteen kestosta ei ole merkintää se on toistaiseksi voimassaoleva. Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus jatkuu kunnes se irtisanotaan. Vuokrasopimus voidaan tehdä myös määräaikaiseksi eli se sitoo sekä vuokranantajaa että vuokralaista sovitun ajan. Määräaikainen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana vuokrasopimuksena mikäli sitä ei irtisanota määräaikaan mennessä.

Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanominen milloin vain

Sekä vuokralainen että vuokranantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen milloin tahansa. Kun vuokranantaja irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos vuokrasuhde on ennen irtisanomista kestänyt vähintään yhden vuoden. Lyhyemmissä vuokrasuhteissa irtisanomisaika on kolme kuukautta. Vuokralaisen irtisanoessa sopimuksen, irtisanomisaika on aina yksi kuukausi.

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen johtaa korvausvastuuseen

Määräaikainenkin vuokrasopimus on mahdollista irtisanoa määräajan kuluessa, mutta siitä joutuu yleensä korvausvastuuseen. Jos vuokralainen irtisanoo määräaikaisen vuokrasopimuksen ennen määräajan loppua, hän joutuu yleensä maksamaan vuokranantajalle vahingonkorvausta. Se voi maksimissaan olla jäljellä olevan vuokrakauden kuukausivuokrien suuruinen.

Vahingonkorvauksen määrä riippuu jäljellä olevan vuokrakauden pituudesta ja siitä, milloin asuntoon saadaan uusi vuokralainen. Joissakin erityistapauksissa vuokralainen voi irtisanoa määräaikaisen vuokrasopimuksen pienemmin korvauksin. Usein määräaikaisiin vuokrasopimuksiin on erikseen kirjattu vahingonkorvauksen määrä ennenaikaisissa irtisanomisissa.

Purkaminen vaatii painavan syyn

Vuokrasopimus voidaan myös purkaa, jos siihen löytyy painava syy. Vuokrasopimuksen purkaminen tarkoittaa sopimuksen päättymistä välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Painavia syitä purkaa vuokrasopimus on esim. vuokralaisen, jos asumisesta aiheutuu vaaraa asukkaiden terveydelle tai vuokranantaja, jos vuokralainen jättää maksamatta vuokransa tai asuntoa on käytetty muuhun kuin sovittuun käyttöön.

Vuokran maksu määräytyy sopimuksen mukaan

Vuokran määrä tai sen laskemisperusteet on merkittävä vuokrasopimukseen. Jos vuokranmaksupäivää ei ole erikseen määrätty se on maksettava kunkin kuun toisena päivänä. Maksettava summa määräytyy pääsääntöisesti sen mukaan, mitä vuokralainen ja vuokranantaja ovat sopineet, mutta vuokraa voidaan tarkistaa jos osapuolet siitä sopivat.

Vuokran korotus edellyttää nimenomaista ehtoa

Vuokran määrää voidaan muuttaa vuokrasopimuksessa mainitun ns. tarkistuslausekkeen perusteella – esimerkiksi indeksiehto, prosenttikorotus tai euromääräinen korotus. Korotuksista on ilmoitettava kirjallisesti ennen korotetun vuokran voimaantuloa. Ilmoituksesta tulee ainakin ilmetä uusi vuokra ja sen voimaantuloaika.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin