Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Arvonlisäverotus

Arvonlisävero on kulutusvero

Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä lisää myymänsä tavaran tai palvelun myyntihintaan. Asiakas maksaa veron osana ostohintaa ja myyjä tilittää veron valtiolle. Se ei siis jää yrittäjän maksettavaksi, vaan yrittäjä toimii vain välittäjänä asiakkaan ja valtion välissä. Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat liiketoiminnan muodossa tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai muuta niihin rinnastettavaa toimintaa.

Tavaralla tarkoitetaan aineellisen esineen lisäksi myös sähköä, lämpö- ja jäähdytysenergiaa ja muuta niiin verrattavaa energiahyödykettä. Palvelulla taas tarkoitetaan käytännössä kaikkea muuta, mitä voidaan myydä liiketoiminnan muodossa.

Arvonlisäverovelvollisen on rekisteröidyttävä

Arvonlisäverovelvollisen yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tätä velvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos liikevaihto jää tilikauden (12 kk) aikana alle 8500 euron. Ilmoituksen kuitenkin saa tehdä halutessaan. Ilmoittautuminen tehdään Y-lomakkeella.

Arvonlisäverovelvollisuuteen sisältyy ilmoitus- ja maksuvelvollisuus

Arvonlisäveron tilittäminen valtiolle käy siten, että rekisteriin merkitty yritys ilmoittaa arvonlisäveron tiedot kausiveroilmoituksella ja maksaa sitten myyntiensä mukaisen arvonlisäveron verotilille. Ilmoitukset on tehtävä yrityksen oman kausi- ja maksujakson mukaisesti joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai kalenterivuosittain.

Arvonlisävero on yrittäjälle vähennyskelpoinen

Yrittäjä saa vähentää arvonlisäveron, joka sisältyy sellaisen tavaran tai palvelun hintaan, jonka hän on ostanut liiketoimintaansa varten toiselta arvonlisäverovelvolliselta yrittäjältä. Tämä perustuu siihen, että vero on tarkoitettu kuluttajan maksettavaksi. Vähennys tapahtuu siten, että ennen kohdekaudelta tilitettävän arvonlisäveron maksamista yrittäjä vähentää siitä toimintaansa varten tekemiensä ostojen arvonlisäveron. Vähennyskelpoisten arvonlisäverojen yhteismäärä tulee ilmoittaa kausiveroilmoituksessa. Vähentämisoikeus mahdollistaa sen, että lopullisiin kuluttajahintoihin sisältyy vain yhdenkertainen vero.

Arvonlisäveron määrä

Arvonlisäveron määrä määräytyy myytävän tavaran tai palvelun perusteella. Myyjä saa selville tuotteen hintaan lisättävän arvonlisäveron määrän, kun hän kertoo tuotteen perusteen, eli tuotteen arvonlisäverottoman hinnan, tuotteen verokannalla. Esimerkiksi jos kyseessä on kirja, jonka arvonlisäveroton hinta oli 10 euroa, se kerrotaan kirjan verokannalla, eli 10 prosentilla. Näin saadaan selville, että arvonlisävero on 1 euro ja se lisätään kyseisen tuotteen hintaan. Kuluttajahinta kirjalle on 11 euroa.

Verokannat:

  • 24 % yleinen verokanta, joka koskee useimpia tavaroita ja palveluita
  • 14 % elintarvikkeet, rehu, ravintola- ja ateriapalvelut
  • 10 % kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy, henkilökuljetus, majoituspalvelut ja televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset
Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin