Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Aiesopimus

Aiesopimus ei yleensä ole sitova

Aiesopimus (eng. letter of intent, memorandum of understanding) ei pääsääntöisesti ole sitova, mutta lopullisen sopimuksen sitovuuden määrittää aina sopimuksen sisältö. Eli yksityiskohtaisesti laadittu sopimus, jossa osapuolet ilmaisevat ryhtyvänsä toimintaan tai pidättyvänsä jostakin toiminnasta, saattaa olla osapuolia sitova. Yleensä aiesopimuksia käytetään alustavina kartoituksina, joissa käydään läpi osapuolien kantoja ja hahmotellaan mahdollista tulevaa toimintaa.

Aiesopimuksen rikkominen voi johtaa vahingonkorvauksiin

Vaikka aiesopimus ei olisi sitova sopimuksen sisällön mukaisten toimien toteenpanemisen osalta, voi aiesopimus aiheuttaa osapuolelle sopimuksen ja siihen liittyvän toiminnan valmistelemisesta ja laatimisesta aiheutetut kulut. Tämä kuitenkin edellyttää esim. tietoista tarkoitusta johtaa neuvottelujen osapuolta harhaan tai virheellisten tietojen luovuttamista.

Aiesopimus edeltää usein esisopimusta

Varsinaisen sopimuksen syntymistä edeltävissä neuvotteluissa aiesopimuksesta seuraava sopimus on usein esisopimus, johon aiesopimus usein sekoitetaan ja joka on lähtökohtaisesti sitova.

Lakimiehen apu aiesopimukseen liittyvässä asiassa

Aiesopimusta laatiessa kannattaa aina käyttää lakimiestä apuna. Asiantunteva lakimies auttaa määrittämään aiesopimuksen mahdollisen sitovuuden ja riskit kannaltasi. Voit pyytää tarjouksia lakimiehiltä räätälöidyn aiesopimuksen laatimisesta palvelussamme.

Konfliktitilanteessa lakimies helpottaa kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämistä ja pystyy ulkopuolisena asiantuntijana rauhoittamaan riitaista tilannetta.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin