Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Perintöverotus

Perintöveroa voi pienentää huolellisella suunnittelulla

Ajoissa aloitettu omaisuuden lahjoittaminen ja muut järjestelyt mahdollistavat perintöverotuksen laskemiseen murto-osaan normaalista. Luonnollisesti myös perinnönjättäjän toiveet perinnön jakautumisesta sukulaisten ja muiden kesken voidaan parhaiten huomioida ajoissa tehdyillä perintöjärjestelyillä.

Verotuksen minimoinnissa on lukuisia keinoja

Muita perintöverotusta pienentäviä järjestelyjä ovat säätiöiden perustaminen, omaisuuden siirtäminen yritykseen tai vaikkapa yrityksen myynti jälkikasvulle käypää hintaa edullisemmin. Asiantunteva lakimies mahdollistaa perintöveron minimoimisen sekä muiden perinnönjättäjän toiveiden huomioimisen perintöjärjestelyissä. Huolellisella suunnittelulla voidaan myös välttää veronkorotukset ja muut epäonnistuneet järjestelyt.

Perukirja käynnistää verotuksen

Perintöverotus käynnistyy perukirjan toimittamisella verotoimistoon. Perukirja tulee toimittaa verotoimistoon kuukauden kuluttua perunkirjoituksesta. Perintöveron määräämisessä käytetään vainajan kuolinhetken käypiä arvoja omaisuuden arvon määrityksessä. Perintöveron määräytymiseen vaikuttaa perinnön saajan ja vainajan sukulaisuussuhde sekä perinnön arvo.

Alle 20 000 €:n perintö on verovapaa riippumatta perinnön saajan ja vainajan sukulaissuhteesta. Suuremmissa perinnöissä veroprosentti nousee asteittain perinnön arvon kasvaessa.

Perintöveroa maksavat suomalaiset perijät

Perintöveroa tulee suorittaa, jos vainaja tai perinnönsaaja asuu kuolinhetkellä Suomessa tai jos peritään Suomessa sijaitseva kiinteistö tai osakkeita, joiden varoista yli 50 % muodostuu Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta. Henkilön katsotaan asuvan Suomessa, jos hänellä on täällä varsinainen asunto tai koti. Perintöveroa ei kuitenkaan peritä kahteen kertaan, vaan ulkomailla maksetun perintöveron voi hyvittää Suomessa maksettavasta verosta.

Perintövero maksetaan välittömästi

Perintöverotus pannaan toimeen välittömästi perintöverovelvollisuuden synnyttyä, riippumatta siitä onko verovelvollinen saanut perittävän omaisuuden haltuunsa. Esimerkiksi yhteisen asunnon hallintaoikeuden jääminen leskelle siis siirtää omaisuuden haltuun saamisen määrittelemättömän ajan päähän, mutta silti perintövero tulee maksettavaksi heti. Hallintaoikeus kuitenkin vähentää perinnöstä maksettavaa perintöveroa ja toisaalta perintöveron maksetuksi tuleminen välittömästi mahdollistaa omaisuuden verovapaan arvonnousun tulevaisuudessa.

Perintövero nousee perinnön kasvaessa

19 999 euron ylittävästä perinnöstä maksetaan veroa seuraavan taulukon mukaan:

Veroluokka 1 (1.1.2015 alkaen)
Lahjanantajan aviopuoliso, lahjanantajaan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva sukulainen ja aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva sukulainen. Aviopuolisona pidetään myös lahjanantajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää henkilöä, joka on aikaisemmin ollut avioliitossa lahjanantajan kanssa tai jolla on tai on ollut yhteinen lapsi lahjanantajan kanssa. Ottolapset ja -vanhemmat ovat verotuksellisesti samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa.

Perinnön arvo Vero alarajan kohdalla Veroprosentti ylimenevästä osasta
20 000 – 40 000 100 8
40 000 – 60 000 1 700 11
60 000 – 200 000 3 900 14
200 000 – 1 000 000 23 500 17
1 000 000 - 159 500 20

Veroluokka 2 (1.1.2015 alkaen)
Muut sukulaiset ja vieraat

Perinnönn arvo Vero alarajan kohdalla Veroprosentti ylimenevästä osasta
20 000 – 40 000 100 21
40 000 – 60 000 4 300 27
60 000 – 1 000 000 9 700 33
1 000 000 - 319 900 36

Lakimies voi auttaa perintöverojen kanssa

Lakimies pystyy auttamaan perinnönantajaa suunnittelemaan oman perintönsä jakamisessa sekä avustamaan perinnönsaajaa esimerkiksi verotuspäätöksestä valittamisessa. Veron pienentämiseen tai omaisuuden järjestelyihin liittyvät järjestelyt tulee aloittaa ajoissa, kun perittävä on vielä hyvässä kunnossa ja kykenee itse hoitamaan asiansa.