Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Perinnöstä luopuminen

Perinnöstä luopuminen on oikeustoimi, jolla perinnönsaaja luopuu oikeudestaan saada perintöä. Perinnöstä luopuminen voi tapahtua ennen tai jälkeen kuoleman.

Perinnöstä tulee luopua kirjallisesti

Perittävän eläessä tapahtuva perinnöstä luopuminen on kirjallinen määrämuotoinen tapahtuma. Yleensä tämä tapahtuu perinnönsaajan hyväksyessä testamentin, joka loukkaa perinnönsaajan lakiosaoikeutta. Perinnönsaaja säilyttää oikeutensa lakiosaan testamentin hyväksymisestä huolimatta, jos perinnönsaaja ei ole saanut kohtuullista korvausta luopumisesta.

Perinnöstä luopuja ei saa myydä, vuokrata tai muuten hallita perintöä

Perinnönjättäjän kuoltua perinnöstä luopuminen edellyttää, että perinnönsaaja ei ole ryhtynyt perintöön. Perintöön ryhtymiseksi katsotaan sellaiset toimet, jotka osoittavat perinnön vastaanottamistahtoa. Perintöön ryhtymiseksi ei katsota kuolinpesän lakisääteisten velvoitteiden hoitoa. Perinnön saaja voi täten osallistua perunkirjoitukseen ja luopua perinnöstä vasta sen jälkeen.

Luopumisen tulee olla ehdoton

Luopumisen tulee olla vastikkeeton ja vapaa määräyksistä, eli luopuja ei saa määrätä kuka hänen sijaansa tulee perijäksi. Perinnöstä luopumisen jälkeen kuolinpesän osakkaiksi tulevat luopujan perilliset, eli yleensä luopujan lapset. Perinnöstä luopunut henkilö ei ole enää kuolinpesän osakas, eikä hän allekirjoita perinnönjakosopimusta.

Väärin tehty perinnöstä luopuminen voi johtaa luopumisen tehottomuuteen. Tällöin luovutus katsotaan lahjaksi, jolloin perinnönsaaja joutuu maksamaan perintöveroa ja lahjansaaja lahjaveroa. Eli perinnöstä maksetaan kaksinkertainen vero.

Lakimies auttaa perintöasiassasi

Asiantunteva lakimies helpottaa perintöjärjestelyn toteuttamista ja varmistaa, että asiassa tulee noudatettua oikeita muotosäädöksiä.