Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Perinnönjako

Perinnönjako tarkoittaa kuolinpesän omaisuuden jakoa perillisten kesken

Ennen perinnönjakoa kuolinpesälle täytyy tehdä pesänselvitys ja mahdollisesti ositus. Pesänselvitys tarkoittaa perunkirjoituksen suorittamista sekä pesän velkojen maksamista. Pesänselvityksen jälkeen pesä voidaan jakaa. Kuolinpesän velat tulee olla maksettu ennen omaisuuden jakoa. Mikäli velkoja ei makseta, siirtyvät velkavastuut perillisille.

Pesänselvitys voidaan tehdä joko kuolinpesän osakkaiden toimesta taikka pesälle voidaan hakea käräjäoikeutta määräämään pesänselvittäjä. Pesänselvittäjän tarve on usein riitaisissa ja vaikeasti velkaisissa kuolinpesissä. Määräys pesänselvittäjästä poistaa osakkaiden oikeuden määrätä kuolinpesän asioista. Jos vainaja oli naimisissa eikä puolisoa ole täysin poissuljettu avioehdolla, tulee ennen perinnönjakoa suorittaa ositus.

Perinnönjako voidaan toteuttaa perillisten sopimuksella tai pesänjakajan toimesta

Perilliset voivat keskenään sopia miten omaisuus jaetaan. Jos perilliset eivät voi sopia jaosta tai sovintoa ei synny, voi käräjäoikeudelta pyytää pesänjakajan määräämistä. Pesänjakaja suorittaa jaon niin, että jokaiselle pesän osakkaalle annetaan osa kaikesta omaisuudesta. Tällöinkin jaossa pyritään välttämään uusien yhteisomistusten perustamista tai kiinteistöjen pilkkomista. Jos pesän omaisuus ei ole jaettavissa voidaan se myydä ja siitä saadut rahat jaetaan.

Rintaperillisten oikeus lakiosaan

Testamentilla ei voi kokonaan poissulkea rintaperillisiä perinnöstä. Rintaperillisillä eli vainajan suoraan alenevassa polvessa olevat jälkeläiset eli lapset. Jos lapset ovat kuolleet, rintaperillisiksi lasketaan myös heidän lapsensa.

Lakiosa on puolet perittävästä omaisuudesta. Yhden lapsen lakiosa lasketaan siten, että puolet perittävästä omaisuudesta jaetaan rintaperillisten lukumäärällä. Eli jos rintaperillisiä on 4, jokaisen lakiosa on ⅛ vainajan omaisuudesta. Vaikka testamentilla olisi määrätty koko omaisuudesta jonkin toisen henkilön kuin lapsen hyväksi, on lapsella silti oikeus puoleen perittävästä omaisuudesta. Perillisen oikeuden lakiosaan voi myös tietyin edellytyksin kokonaan poistaa. Tämä on kuitenkin erittäin harvinaista.

Perinnönjako tehdään kirjallisesti ja se tulee voimaan sopimusasiakirjan allekirjoittamisella ja todistamisella. Kuolinpesän osakkaat voivat moittia perinnönjakoa 6 kuukauden määräajan kuluessa. Määräaika alkaa kulua jaon toimituspäivästä. Perinnönjakoa voi moittia muotovirheen taikka sisällön perusteella.

Lakimies auttaa perinnönjaossa

Pesänselvitys ja perinnönjako ovat yleisiä tilanteita elämässä käyttää lakimiestä apuna.

Lakimies osaa selvittää perinnönjakotilanteessa eri osapuolten oikeudet ja saa ulkopuolisena asiantuntijana rauhoitettua mahdollisesti riitaista tilannetta jo ennen mahdollisen pesänjakajan tarvetta.

Asiantuntijan tekemä perinnönjako myös itsessään varmistaa perinnönjaon pätevyyden ja välttää riitatilanteita. Lakimies voi myös auttaa mikäli epäilee perinnönjaossa tapahtuneen jotain moitittavaa.