Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Perinnön vanhentuminen

Perinnön vanhentumisaika on 10 vuotta

Perillisen tai testamentin saajan on saatettava oikeutensa voimaan 10 vuoden kuluessa perittävän kuolemasta. Oikeuden voimaan saattaminen tarkoittaa käytännössä perinnön vastaanottamista. Mikäli perintöä ei oteta tässä ajassa vastaan, oikeus perintöön vanhenee ja se menetetään. 10 vuoden määräaika ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan sitä voidaan oikeuden päätöksellä lyhentää. Lyhentämistä voi oikeudelta hakea henkilö, jolla on perillisen tai testamentinsaajan ohella tai hänen jälkeensä oikeus perintöön. Tällöin vanhentumisaika lyhenee 1 vuoteen määräyksen antamisesta.

Perinnön vastaanottamisesta tulee ilmoittaa

Vanhentuminen katkeaa, kun perillinen tai testamentin saaja ottaa perinnön vastaan tai ilmoittaa perintöään koskevat vaatimuksensa henkilöille, jotka ovat ottaneet perinnön vastaan. Oleellista ei ole perinnön vastaanottaminen vaan se, että perillinen on ilmaissut tahtonsa ottaa perintö vastaan. Jos perintöä ei ole vielä jaettu, ilmoitus tehdään sille, joka hoitaa kuolinpesää. Vaatimus voidaan esittää myös oikeudelle tai henkilölle, joka on uskotun miehen asemassa määrätty valvomaan perillisen oikeutta perintöön. Tällöin uskottu mies ilmoittaa perinnön vastaanottamisesta oikeudelle.

Perintö katsotaan vastaanotetuksi, jos perillinen osallistuu kuolinpesän toimintaan

Perintö katsotaan otetuksi vastaan silloin, kun perillinen on ryhtynyt hoitamaan kuolinpesää, osallistunut perunkirjoitukseen tai perinnönjakoon taikka muihin jäämistöä koskeviin toimiin. Tällainen toimi voi olla esimerkiksi perintöön kuuluvan maa-alueen myyminen tai myymiseen osallistuminen. Jo pienikin osallistuminen kuolinpesän toimintaan estää perinnön vanhentumisen.

Vanhentunut perintö siirtyy perillisen sijaantuloperillisille

Perintöoikeuden vanhentumisen seurauksena perinnönsaaja menettää kaikki oikeutensa perintöön ja perintö siirtyy sille, joka olisi perinyt sen siinä tapauksessa, että ensisijainen perillinen olisi kuollut ennen perittävää. Esimerkiksi isoäiti A:n kuollessa hänen tyttärensä B ei ryhdy toimiin perinnön vastaanottamiseksi ja se vanhenee. Tällöin perintö siirtyy hänen lapsilleen C:lle ja D:lle.