Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Luottosopimuksen peruutusoikeus

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 vuorokauden kuluessa

Kuluttajaa suojataan luottosuhteissa erityisellä peruutusoikeudella. Luottosopimuksen voi peruuttaa 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä hetkestä, jolloin kuluttaja on saanut oman kappaleensa luottosopimuksesta kirjallisessa muodossa. Sopimus voidaan toimittaa kuluttajalle myös sähköisesti. Luoton peruuttamisesta tulee ilmoittaa luotonantajalle joko kirjallisesti tai muuten todistettavalla tavalla kuten sähköpostilla. Peruuttamista ei tarvitse erikseen mitenkään perustella.

Luotonantajan oikeus peruuttamiskorvaukseen riippuu sopimusehdoista

Luotonantajalla on oikeus vaatia korvausta luoton peruuttamisen johdosta ainoastaan silloin, jos peruuttamiskorvauksesta on erikseen kerrottu ennen sopimuksen tekoa ja korvaus on mainittu sopimusehdoissa. Jos korvauksesta on sovittu, se vastaa tavallisimmin luoton korkoa siltä ajalta, jonka luotto on ehtinyt olemaan luotonsaajan käytettävissä.

Etämyynnissä korvaussumma riippuu luoton suuruudesta

Luotonantajan oikeutta peruuttamiskorvaukseen etämyynnissä on rajoitettu tätäkin tarkemmin. Etämyyntinä pidetään luottoa, joka on myönnetty sähköpostilla, puhelimella tai muulla viestintävälineellä. Tällöin luotonantajan oikeus korvaukseen riippuu muun muassa luoton suuruudesta seuraavasti:

  • Jos luotto on suuruudeltaan 200 – 75 000 euroa, peruuttamiskorvausta voidaan vaatia sen verran, mitä luoton korko on ollut ajalta, jonka varat ovat olleen luotonottajan käytettävissä
  • Jos luotto on alle 200 euroa tai yli 75 000 euroa, peruuttamiskorvausta voidaan vaatia luoton todellisen vuosikoron mukaisesti ajalta, jonka varat ovat olleet luotonottajan käytettävissä.

Korvauksen suuruuteen on hyvä kiinnittää huomiota siis erityisesti pienissä ja hyvin suurissa lainoissa, koska todellisen vuosikoron mukainen korvaus saattaa tulla hyvinkin kalliiksi luotonottajalle.

Varat tulee palauttaa 30 vuorokauden kuluessa

Jos kuluttaja päätyy peruuttamaan ottamansa luoton, hänen on palautettava saamansa varat luotonantajalle viivytyksettä. Palauttaminen on tapahduttava viimeistään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun peruuttamisilmoitus on lähetetty luotonantajalle. Jos rahoja ei tässä ajassa olla palautettu, peruuttaminen raukeaa ja kuluttaja menettää oikeutensa peruuttaa luoton. Tällöin alkuperäinen luottosopimus astuu voimaan niillä ehdoilla, joista alunperin oli sovittu.