Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Lesken hallintaoikeus

Lesken hallintaoikeus ei ole rajoittamaton

Puolison kuoleman jälkeen leskellä on oikeus pitää puolisoiden omaisuus jakamattomana hallussaan. Tätä kutsutaan lesken hallintaoikeudeksi. Oikeus ei kuitenkaan ole rajoittamaton, vaan se päättyy, jos joku kuolleen puolison rintaperillisistä tai yleistestamentinsaajista vaatii omaisuutta jaettavaksi. Tällöin pesä on jaettava. Leski voi myös milloin tahansa itse luopua jäämistön hallinnasta.

Hallintaoikeus oikeuttaa vain omaisuuden käyttöön, ei sen myymiseen

Käytännössä hallintaoikeus tarkoittaa sitä, että leskellä on oikeus käyttää vainajan omaisuutta normaalilla tavalla. Hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta omin päin myydä omaisuutta eteenpäin tai muutoin luovuttaa sitä kenellekään, vaan luovutuksiin tarvitaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumus. Jos omaisuus tuottaa tuottoa, on leskellä oikeus tähän tuottoon.

Leskellä on aina oikeus jatkaa asumista puolisoiden yhteisessä kodissa

Leskellä on aina oikeus pitää hallinnassaan ja jatkaa asumista ensiksi kuolleelle puolisolle kuuluvassa asunnossa, jota puolisot ovat käyttäneet yhteisenä kotinaan. Sama koskee asuntoon kuuluvaa irtaimistoa. Nämä jäävät siis jaon ulkopuolelle, jos joku rintaperillisistä tai yleistestamentinsaajista vaatii pesän jakamista lesken hallintaoikeudesta huolimatta. Muu omaisuus jaetaan rintaperillisten kesken. Oikeutta asumissuojaan ei kuitenkaan ole, jos leskellä itsellään on omistuksessaan yhteistä kotia vastaava ja muutoin sopiva asunto. Asunnon sopivuutta arvioidaan aina tapauskohtaisesti, mutta lähtökohtana on se, ettei lesken asumisen laatu saisi huonontua. Huomioon on otettava muun muassa asunnon koko, mukavuus ja sijainti. Asiasta päättää pesänjakaja tai käräjäoikeus.

Asumisoikeus on vastikkeetonta ja leskellä on oikeus nauttia omaisuuden tuotosta. Leski on kuitenkin vastuussa tarpeellisten kustannusten maksamisesta. Näitä ovat muun muassa asunto-osakkeiden vastikkeet ja kiinteistön käyttökulut.

Hallintaoikeuden arvo vähennetään perillisten perintöverotuksessa

Myös perilliset hyötyvät lesken hallintaoikeudesta, sillä se pienentää heidän perintöverojaan. Tällöin nimittäin hallintaoikeuden pääoma-arvo vähennetään perintöverotuksessa jäämistön arvosta. Tätä kutsutaan hallintaoikeusvähennykseksi. Leski ei joudu maksamaan perintöveroa hallintaoikeudesta.