Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Lainhuuto

Lainhuuto tarkoittaa kiinteistön, kiinteistön määräalan tai -osan omistusoikeuden kirjaamista. Kirjaus tehdään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Lainhuudatuksessa kohteen omistusoikeuden kirjaamisen yhteydessä tarkastetaan myös luovutuksen pätevyys. Lainhuuto on haettava aina, kun kiinteistön omistaja vaihtuu. Tällaisia saantoja ovat esimerkiksi kauppa, lahja, ositus, perinnönjako ja testamenttaus.

Lainhuudatus turvaa ostajan asemaa

Lainhuudosta on monenlaisia hyötyjä ostajalle. Lainhuutoasian käsittelyn yhteydessä tarkastetaan saannon pätevyys eli kunkin saantotyypin mukaisten edellytysten täyttyminen. Lainhuudon kirjaamisella ostaja merkitään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kiinteistön omistajaksi. Tämä turvaa hakeneen asemaa silloin, kun myyjä ei ollutkaan kiinteistön omistaja tai kun hänellä ei ollut oikeutta yksin määrätä kiinteistöstä. Osassa saannoista lainhuudon myöntäminen on edellytyksenä itse prosessin käynnistymiselle, kuten lohkomistilanteissa. Lainhuuto on myös edellytyksenä sille, että kiinteistöä voi käyttää velan vakuutena.

Lainhuutoa on haettava 6 kk:n kuluessa

Lainhuutoa on haettava pääsääntöisesti kuuden kuukauden kuluessa saannon perusteena olevan asiakirjan, kuten kauppakirjan, allekirjoittamisesta lukien. Lainhuudatusvelvollisuus on yleinen ja koskee kaikkia yksityishenkilöitä sekä yhteisöjä. Velvollisuuden laiminlyönti tai lainhuudatushakemuksen myöhästyminen johtaa varainsiirtoveron korotukseen ja mahdolliseen uhkasakkoon.

Lakimiehen käyttö lainhuudatusasioissa

Osaavan lakimiehen käyttö lainhuudatusasioissa on hyödyksi monella tavalla. Juristi kannattaa hommata avuksi jos tilanteessa on epäselvyyksiä. Tarjouksia pyytäessä on hyvä mainita mitä kiinteistöä ja saantoa laihuudatus koskee.