Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Lahjaverotus

Lahjaveron voi välttää huolellisella suunnittelulla

Lahjaveron määrä vaihtelee huomattavasti riippuen henkilöiden välisestä suhteesta, sekä lahjan koosta. Huolellisella ja ajoissa aloitetulla lahjaverosuunnittelulla pystyt pienentämään lahjaverorasitusta huomattavasti. Asiantuntevan verojuristin avulla kymmenien tuhansien arvoiset lahjoitukset voidaan hoitaa verovapaasti.

Lahjan jakaminen esimerkiksi lapsille ja lapsenlapsille jokaiselle erikseen 3999 €:n suuruisissa osissa 3 vuoden välein mahdollistaa omaisuuden siirtymisen sukupolvelta toiselle verovapaasti. Rahan ohella myös murto-osia kiinteistöistä tai muusta omaisuudesta voidaan lahjoittaa verovapaasti, jos edellä mainitut ehdot täyttyvät.

Lahjaveroa tulee maksaa yli 4000 euron lahjoista

Lahjansaajan täytyy maksaa lahjaveroa, jos lahjan arvo on 4 000 euroa tai enemmän. Myös ennakkoperintö on lahja, josta maksetaan lahjaveroa. Lahjaveroa täytyy maksaa, jos saa samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana lahjoja, joiden arvo on yhteensä 4 000 euroa tai enemmän. Lahjavero määrätään jokaiselta antajalta saaduista lahjoista erikseen.

Esimerkki: Vanhemmat voivat kumpikin lahjoittaa lapselleen, tämän aviopuolisolle ja näiden kolmelle lapselle kullekin verottoman 3 999 euron arvoisen lahjan eli yhteensä 2 x 5 x 3 999 e = 39 990 e. Seuraavan kerran isä ja äiti voivat antaa samoille henkilöille verottomia lahjoja, kun on kulunut kolme vuotta edellisestä lahjoituksesta.

Asunto-osakkeesta tai kiinteistöstä ei voi lahjoittaa tietyn euromäärän (esim. 3 999 euroa) suuruista osaa, vaan se on lahjoitettava kokonaan tai määräosin (murto-osin), esimerkiksi ¼ kerrallaan.

Tavanomaista suurempi lahja voi olla ennakkoperintö

Rintaperilliselle annettu tavanomaista suurempi lahja katsotaan pääsääntöisesti ennakkoperinnöksi. Ennakkoperintö otetaan huomioon lahjanantajan perinnönjaossa ja se pienentää saajansa perintöosuutta, kuitenkin ennakkoperinnöstä maksetaan lahjaveroa – ei perintöveroa. Katso Ennakkoperintö

Liian halvalla myyminen voidaan tulkita lahjaksi

Jos kauppahinta on enintään 75 % (3/4) omaisuuden todellisesta (käyvästä) arvosta, on kyseessä alihintainen eli lahjanluonteinen kauppa. Tällöin käyvän hinnan ja kauppahinnan erotus katsotaan lahjaksi.

Esimerkki: Äiti myy pojalleen 200 000 euron arvoisen huoneiston 130 000 eurolla. Kaupan seurauksena tyttären katsotaan saavan 70 000 euron suuruisen lahjan, josta lahjaveron määrä on 6 910 euroa. Jos kauppahinta olisi yli 150 000 euroa (yli 75 %), lahjaveroa ei määrättäisi.

Myös vakuutuskorvaus tai laina voidaan katsoa lahjaksi

Edunsaajamääräyksen nojalla vastikkeetta saadusta vakuutuskorvauksesta maksetaan lahjaveroa kun korvausten yhteismäärä kolmen vuoden aikana ylittää 8 500 euroa. Yhteismäärää laskettaessa huomioidaan kaikilta eri tahoilta saadut vakuutuskorvaukset.

Lainaa voidaan pitää lahjana silloin, kun voidaan päätellä, että lainaa ei alun perinkään ollut tarkoitus maksaa takaisin. Laina voi olla koroton. Lainasta tulee laatia realistinen lyhennyssuunnitelma ja lyhennysten toteutuminen on Verohallinnon pyytäessä pystyttävä näyttämään toteen. Jos lainaa lyhennetään lahjoituksilla, laina saatetaan katsoa lahjaksi.

Lahjaveron määrä kasvaa lahjan kasvaessa

3 999 euron ylittävästä lahjasta maksetaan veroa seuraavan taulukon mukaan:

Veroluokka 1 (1.1.2015 alkaen)
Lahjanantajan aviopuoliso, lahjanantajaan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva sukulainen ja aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva sukulainen. Aviopuolisona pidetään myös lahjanantajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää henkilöä, joka on aikaisemmin ollut avioliitossa lahjanantajan kanssa tai jolla on tai on ollut yhteinen lapsi lahjanantajan kanssa. Ottolapset ja -vanhemmat ovat verotuksellisesti samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa.

Lahjan arvo Vero alarajan kohdalla Veroprosentti ylimenevästä osasta
4 000 – 17 000 100 8
17 000 – 50 000 1 140 11
50 000 – 200 000 4 770 14
200 000 – 1 000 000 25 770 17
1 000 000 - 161 770 20

Veroluokka 2 (1.1.2015 alkaen)
Muut sukulaiset ja vieraat

Lahjan arvo Vero alarajan kohdalla Veroprosentti ylimenevästä osasta
4 000 – 17 000 100 21
17 000 – 50 000 2 830 27
50 000 – 1 000 000 11 740 33
1 000 000 - 325 240 36

Lakimies voi auttaa veroasiassa

Asiantunteva lakimies helpottaa verojärjestelyn toteuttamista ja varmistaa, että asiassa tulee noudatettua oikeita muotosäädöksiä. Lakimieheen kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta lahjoitus voidaan suunnitella huolella ja veroedut hyödyntää täysimääräisesti. Lakimies voi myös auttaa verotuksesta valittamisessa, jos koet että sinulta on peritty liikaa lahjaveroa.