Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Kuolinpesä ja kuolinpesän osakkaat

Vainajan varallisuus muodostaa kuolinpesän

Kuolinpesä on kuolleen henkilön varojen ja velkojen muodostama taloudellinen kokonaisuus. Kuolinpesä ei ole oikeushenkilö, vaan osakkaidensa väliaikainen yhteenliittymä. Kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena, jos kuolinpesässä on yli yksi osakas. Kuolinpesän osakkaan pesästä saama tulo on verovapaata.

Perinnönsaajat ovat kuolinpesän osakkaita

Kuolinpesän osakkaita ovat vainajan perilliset, eloonjäänyt puoliso ja yleistestamentin saaja. Leski ei ole kuolinpesän osakas, jos parilla oli avioehto tai ositus on lesken ja kuolinpesän välillä on jo toimitettu. Leski ei ole kuolinpesän osakas, vaikka leskellä olisi oikeus hallita kuolinpesään kuuluvaa parin yhteistä kotia.

Kuolinpesän toimet edellyttävät yhteisiä päätöksiä

Kuolinpesän osakkaat voivat tehdä kuolinpesää koskevia hallinnollisia päätöksiä ainoastaan yksimielisesti. Jos päätöksiä ei saada yhdessä tehtyä, jokaisella osakkaalla on oikeus hakea käräjäoikeudelta pesänselvittäjän määräämistä kuolinpesään. Kun pesänselvitys on suoritettu, on jokaisella kuolinpesän osakkaalla oikeus vaatia perinnönjakoa. Yleensä pesänselvittäjä toimii myös pesänjakajana.

Lakimies auttaa perintöasiassasi

Asiantunteva lakimies helpottaa perintöjärjestelyn toteuttamista ja varmistaa, että asiassa tulee noudatettua oikeita muotosäädöksiä.