Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Kulutusluotto

Kulutusluotto myönnetään kulutustarkoitukseen

Elinkeinonharjoittajat voivat myöntää kuluttajalle niin sanottuja kulutusluottoja. Luotto voidaan antaa useissa eri muodoissa: lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä. Kulutusluotto voi olla sekä vakuudeton että vakuudellinen. Tyypillisin kulutusluotto on luottokortin välityksellä käytettävä jatkuvaluonteinen kulutusluotto. Tätä kutsutaan tililuotoksi. Tällöin luotonantajan saatavan määrä vaihtelee sen mukaisesti, kuinka paljon kuluttaja tosiasiallisesti käyttää luottotiliään. Toinen mahdollinen kulutusluoton muoto on myöntää kertaluottona tietty summa kuluttajalle. Lainattava summa voi olla myös sidoksissa tietyn yksittäisen kulutushyödykkeen hankkimiseen. Yhdistävänä tekijänä näissä kaikissa on se, että luotto otetaan kulutustarkoitukseen.

Kulutusluotto on lyhytkestoista luotonantoa

Kulutusluotot poikkeavat tavallisimmista lainoista siinä, että ne ovat yleensä lyhytaikaisia ja arvoltaan kohtalaisen vähäisiä. Yleensä laina-aika on alle 5 vuotta ja lainattava summa muutamia tuhansia euroja. Pankkien lisäksi lainoja saakin myös näihin pienlainoihin erikoistuneilta luottoyhtiöiltä.

Kulutusluotosta on sovittava kirjallisesti

Kulutusluotosta sovitaan kulutusluottosopimuksella, joka on tehtävä kirjallisesti ja josta on annettava oma sopimuskappaleensa niin kuluttajalle kuin luotonantajallekin. Tämä on tärkeää huomata, sillä jos lainasta ei ole sovittu kirjallisesti, sitä ei saa periä kuluttajalta takaisin.

Kulutusluottosopimuksessa on sovittava:

  • Luoton määrä tai tililuotoissa luoton yläraja
  • Luoton myöntämisestä ja käyttämisestä perittävät maksut ja muut luottokustannukset
  • Korko (todellinen vuosikorko on aina mainittava)
  • Luoton erääntymistiedot (milloin tai miten irtisanottavissa)
  • Luoton takaisinmaksuehdot ja ennenaikaisen takaisinmaksun mahdollisuus
  • Muut sopimusehdot

Kulutusluoton mainostamisessa on oltava tarkkana

Kulutusluoton mainostamista säännellään lainsäädännössä. Täysin kiellettyä se ei kuitenkaan ole. Tärkeää on huomata, että markkinoitaessa tiettyä kulutushyödykettä, kulutusluoton myöntäminen kyseisessä kaupassa ei saa muodostua tärkeimmäksi markkinointikeinoksi kyseisessä tilanteessa. Mahdollisuudesta saa kuitenkin mainita. Kertaluonteisen kulutusluoton markkinointi edellyttää, että mainoksessa mainitaan aina luoton todellinen vuosikorko. Jos kyseessä on tililuotto, on korko esitettävä luoton tyypillistä käyttöä kuvaavana esimerkkinä, jotta kuluttaja saisi mahdollisimman tarkan kuvan luoton todellisista kustannuksista.