Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Kulutusluoton ennenaikainen takaisinmaksaminen

Kulutusluoton saa aina maksaa takaisin ennen sen erääntymistä

Kuluttajalle on laissa turvattu oikeus maksaa kulutusluotto ennenaikaisesti pois. Ehtoa ei tarvitse siis erikseen mainita luottoehdoissa, vaan se on oletusarvona olemassa automaattisesti. Tämän lisäksi kuluttajalla on oikeus lyhentää lainaa sovittua suuremmalla summalla halutessaan. Tämä voi olla kannattavaa, jos oma maksukyky suurenee hetkellisesti, sillä lainan lyhentäminen pienentää luottokustannuksia ja säästää siis selvää rahaa.

Luoton maksaminen ennenaikaisesti laskee luottokustannuksia

Luoton maksamisesta ennenaikaisesti on kuluttajalle hyötyä. Jos luoton tai edes sen osan maksaa takaisin ennenaikaisesti, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Säästö tulee siis kuluttajan eduksi. Luotonantajalla on kuitenkin oikeus periä kaikki luottosopimuksessa erikseen yksilöidyt, kyseisen luoton myöntämiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut.

Luotonantajalla on oikeus korvaukseen menetettyjen korkotulojen vuoksi

Luoton ennenaikainen takaisin maksaminen ei kuitenkaan ole aina mahdollista ilman korvausta. Luotonantaja on luottoa antaessaan laskenut saavansa siitä korkojen muodossa tietyn hyödyn ja menettää tästä osan kun laina-aika lyheneekin odottamattomasti. Tämän vuoksi luotonantaja voi vaatia korvausta ennenaikaisen maksamisen johdosta, jos luotto on sovittu tietyksi ajanjaksoksi ja tälle ajalle on määrätty tietty, kiinteä lainakorko ja laina maksetaan ennenaikaisesti takaisin kesken tämän ajanjakson. Luotonantajalla ei siis ole oikeutta kieltää kuluttajaa maksamasta luottoa takaisin ennenaikaisesti, mutta hänellä on oikeus vaatia korvausta menetetystä tulosta.

Korvaus vaihtelee jäljellä olevan luottoajan mukaan

Jos luotto maksetaan takaisin vähintään vuotta ennen luottosopimuksen päättymistä, luotonantajan korvaus saa olla enintään 1% kyseisen luoton määrästä. Jos taas luottosopimuksen päättymiseen on alle vuosi, maksimikorvaus on puoli prosenttia kyseisen luoton määrästä. Korvaus ei kuitenkaan saa olla enempää kuin mitä luoton korkoa olisi kertynyt ennenaikaisen takaisinmaksun ja luottosopimuksen päättymisen väliseltä ajanjaksolta. Näin ollen kuluttaja ei siis ainakaan häviä mitään vaikka joutuisikin maksamaan korvausta luoton ennenaikaisen takaisinmaksamisen johdosta.

Korvaus ei tule aina kysymykseen

On myös tilanteista, joissa luotonantaja ei ole lainkaan oikeutettu korvaukseen. Näitä on kolme:

  1. Luottoa on maksettu takaisin ennenaikaisesti enintään 10 000 euroa viimeksi kuluneen vuoden aikana.
  2. Takaisinmaksu on suoritettu lainaturvavakuutuksen nojalla, tai
  3. luotto perustuu käyttelytiliin liittyvään luottosopimukseen