Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Kauppakirja

Kauppakirja määrittää kaupan ehdot

Kauppakirja on ostajan ja myyjän välinen sopimusasiakirja omistuksen vaihdoksesta. Sen sisältö määrittää kaupan kohteen, toimitusehdot, maksuehdot ja muut kauppaa koskevat seikat.

Kauppakirjoja on erilaisia riippuen myytävästä kohteesta. Yleisin kauppakirjamalli on irtaimen esineen kauppaa koskeva kauppakirja. Muita yleisesti käytössä olevia kauppakirjoja ovat kiinteistöjen kauppakirjat sekä asunto-osakkeiden kauppakirjat.

Irtaimen kauppakirja

Irtaimia esineitä ovat käytännössä kaikki materiaaliset esineet kuten autot, kodinkoneet ja huonekalut. Pääsääntöisesti irtaimia esineitä ovat kaikki ne esineet, jotka eivät ole kiinteitä esineitä (kiinteitä ovat mm. tontit sekä usein rakennukset). Kauppakirja on hyvä olla laadittuna aina, kun myytävän tai ostettavan esineen arvo on merkittävä.

Kiinteistön kauppakirja

Kiinteistön kaupassa kaupan kohteena on kiinteistö. Kiinteistöllä tarkoitetaan käytännössä kaikkia valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin merkittävissä olevia maanomistuksen yksikköjä. Käytännössä valtaosa tällaisista yksiköistä on tiloja tai tontteja.

Kiinteistön kauppakirjoissa on poikkeuksellisesti noudatettava laissa määrättyä muotoa. Muodosta poikkeavat kiinteistön kauppakirjat eivät muodosta sitovaa kauppaa. Kiinteistön kaupassa tulee myös käyttämää kaupanvahvistajaa.

Asunto-osakkeen kauppakirja

Asunto-osakkeet eivät ole kiinteistöjä, vaan irtaimia esineitä lain valossa. Niiden kauppaa ei siis koske kiinteistökaupan muotovaatimukset. Asunto-osakekauppaa sääntelee asuntokauppalaki.

Lakimies auttaa kauppakirjan laatimisessa

Lakimiehen apu kauppakirjojen laadinnassa on tarpeen varmistamaan, että laadittu kauppakirja on laissa säädettyjen muotovaatimusten mukainen. Lakimies myös varmistaa sen että sopimuksessa on sovittu osapuolten tarkoittamalla tavalla eikä se sisällä epäselviä ehtoja.