Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Ennakkoperintö

Ennakkoperintö on lahja

Ennakkoperintö katsotaan lahjaksi, josta tulee maksaa lahjaveroa. Katso Lahjaverotus. Ennakkoperintö tarkoittaa perinnönjättäjän elinaikanaan perilliselle antamaa lahjaa, joka huomioidaan perinnönjaossa. Lahja tulee katsoa ennakkoperinnöksi, ellei muuta ole määrätty tai voida katsoa olosuhteista johtuvan.

Perinnönjättäjä voi määrätä perinnöksi katsomisesta

Perinnönjättäjä voi koska tahansa määrätä, että lahjaa ei tule kohdella ennakkoperintönä. Ennakkoperintöoletuksen kumoava lausuma voidaan antaa missä muodossa tahansa, mutta kirjallinen muoto on suositeltava perillisten välisten riitojen välttämiseksi. Määräyksestä huolimatta lahja voidaan katsoa suosiolahjaksi, jos sillä suositaan lahjansaajaa rintaperillisten vahingoksi.

Ennakkoperintöä ei tarvitse palauttaa

Vaikka perillisen saama ennakkoperintö olisi suurempi kuin tämän saama perintöosuus, ei perillinen ole velvollinen palauttamaan lahjaa kuolinpesään, ellei perinnönjättäjä näin ole määrännyt. Ennakkoperinnön saaja voi kuitenkin olla velvollinen maksamaan lakiosan täydennystä rahana muille perillisille, joiden lakiosa on pienentynyt ennakkoperinnön johdosta.

Tavanomaista lahjaa ei tule katsoa ennakkoperinnöksi. Lahja on tavanomainen, jos se ei ole epäsuhteessa antajan taloudellisiin oloihin. Tällaisia lahjoja ovat esim. syntymäpäivälahjat ja rahallinen tuki opiskelijalle.

Lakimies auttaa perintöasiassa

Asiantunteva lakimies helpottaa perintöjärjestelyn toteuttamista ja varmistaa, että asiassa tulee noudatettua oikeita muotosäädöksiä.