Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Avoparin erottelusopimus

Avoliiton päättyessä molemmat pitävät oman omaisuutensa

Avoliittolain mukaan kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa, eli tähän ei vaadita erillistä sopimusta. Kuitenkin jos avoparilla on yhteistä omaisuutta, joka on joko molempien nimissä tai yhdessä hankittua, voidaan laatia tätä omaisuutta koskeva avoparin erottelusopimus.

Avoliittolaissa on määritelty ns. yhteisomistusolettama, jonka mukaan omaisuuden oletetaan olevan yhdessä hankittua, jos avopuolisoiden välisestä sopimuksesta tai olosuhteista muutoin ei käy selville eikä voida näyttää, kumman avopuolison omaisuuteen jokin irtain esine kuuluu.

Avoliittolaki mahdollistaa omaisuuden erottelun oikeusteitse

Avoliittolain mukainen avoliitto on kysymyksessä, kun avopuolisot ovat asuneet yhteistaloudessä 5 vuotta. Avopuolisojen välistä suhdetta ja eroa säännellään huomattavasti vähemmän kuin aviopuolisojen ollessa kyseessä. Avopuolisot voivat avoliittolain mukaan hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan suorittamaan omaisuuden erottelun. Katso lisää Avoliitto.

Vaikka uusi avoliittolaki mahdollistaa erottelun pesänjakan avulla, kannattaa asioista pyrkiä sopimaan ennalta, koska pesänjakajan suorittama erottelu on aina raskas ja kallis prosessi. Pesänjakan työ on myös pitkä prosessi, joka kestää usein noin puoli vuotta.

Erottelusopimus selkeyttää omaisuuden jakoa erotilanteen varalta

Laatimalla erottelusopimuksen avopuolisot voivat selvittää keskenään mikä omaisuus kummallekin kuuluu. Tämä on erityisen tärkeää tilanteissa, jossa kalliita hankintoja, kuten asuntoja tai kiinteistöjä, on ostettu yhdessä.

Erottelusopimuksessa voidaan myös mainita kuinka suuret osuudet omaisuudesta kenellekin kuuluu. Usein toinen osapuoli on saattanut maksaa suuremman osuuden yhteisestä omaisuudesta. Erotilanteessa kuitenkin yhteisesti omistettu omaisuus lähtökohtaisesti jaetaan tasan osapuolten kesken.

Erottelusopimuksessa voidaan sopia, ettei avoliittolakia noudateta

Avoliitossa osapuolilla on sopimusvapaus, ja puolisot voivat sopia, ettei avoliittolain erottelua koskevia pykäliä sovelleta. Ihmiset saattavat elää avoliitossa juurikin välttääkseen avioliittoon liittyvät raskaaksi koetut varallisuusoikeudelliset velvoitteet.

Lakimies auttaa avioehtoasiassa

Lakimiehen apu avioehdon laadinnassa luo varmuutta. Oikeanlaisen avioehdon laadinta voi olla hankalaa, jos osapuolilla on osaksi yhteistä ja osaksi erillistä omaisuutta.

Lakimies voi myös auttaa, jos tarvitset apua avoeron jälkeisessä omaisuuden erottelussa tai puolison hyväksi tehdystä työstä maksettavan hyvityksen vaatimisessa.