Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Avioero

Avioerotilanteissa olennaisia asioita juridisessa mielessä ovat avioerohakemus, ositus ja mahdollisesti huoltajuus.

Avioeroa haetaan käräjäoikeudelta

Avioerohakemus on kirjallinen hakemus, jolla haetaan avioeroa. Hakemus lähetetään käräjäoikeuteen, ja näin saadaan ns. ero vireille.

Osituksessa jaetaan puolisoiden omaisuus

Osituksessa on kyse eroavan parin omaisuuden jakamisesta. Jos puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen esim. avioehdon nojalla, suoritetaan osituksen sijaan omaisuuden erottelu. Katso Ositus

Tuomioistuin voi määrätä pesänjakajan

Lähtökohtaisesti puolisot sopivat keskenään osituksesta. Jos puolisot eivät pääse sovintoon omaisuutensa jakamisesta, voidaan tuomioistuimelta hakea pesänjakajan määräämistä toimittamaan jako loppuun. Pesänjakajaa voi hakea kumpi tahansa puolisoista, ja sitä voidaan hakea jo avioerohakemuksen yhteydessä. Pesänjakaja suorittaa toimitusosituksen, jolla omaisuus jaetaan ilman puolisoiden sopimista.

Ositussopimus kannattaa laatia heti eron jälkeen

Kun osapuolet saavat sovituksi keskenään osituksesta, laaditaan ositussopimus. Sopimus olisi hyvä saada laadituksi mahdollisimman pian eron jälkeen, sillä prosessin venyessä omaisuuden jako hankaloituu. Sopimus on käytännössä hyvä tehdä aina, vaikka jaettavaa omaisuutta ei paljoa olisikaan.

Lakimies auttaa avioeroasiassa

Lakimies voi auttaa avioerotilanteessa monella eri tavalla avioerohakemuksen laadinnasta aina oikeusriitojen käräjöintiin asti. Ulkopuolinen asiantuntija myös helpottaa mahdollisesti riitaisen tilanteen ratkaisemista.