Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Asuntokauppariita

Suomessa tehdään keskimäärin sata tuhatta asunto-/kiinteistökauppaa vuodessa ja niistä syntyvien riitatilanteiden selvittämiseksi tarvitaan usein ammattilaisapua.

Myyjä kantaa suuren vastuun asunto- ja kiinteistökaupoissa. Siksi myyjän tulee ennen kauppaa kertoa perusteellisesti kaikista asuntoon liittyvistä tiedoista, virheistä ja puutteista. Myyjä on lisäksi vastuussa ainakin osaksi salaisista eli piilevistä virheistä vaikka ei itsekkään olisi näistä tiennyt. Lue lisää Asuntokaupan virhe .

Asunnon myyjä vastaa tiedoista, jotka voivat aiheuttaa ostajan ostopäätökseen. Tämä vastuu ei poistu käyttämällä kiinteistönvälittäjää. Annetuilla tiedoilla on merkitystä silloin, kun ostaja kaupan jälkeen ilmoittaa asunnon virheestä.

Faktat tulee tarkastaa ja kaupasta sopia huolellisesti

Asuntokauppariidat johtuvat usein huolimattomasti suoritetuista kuntotarkastuksista, osapuolten tietämättömyydestä tai siitä, että tiettyä seikkaa ei mainita kauppakirjassa . Huolellisesti ja puolueettomasti laaditut kuntotarkistukset sekä kauppakirja auttavat ehkäisemään asuntokauppaan liittyviä ongelmatilanteita. Kuntotarkastus kannattaa aina suorittaa itse valitsemallaan asiantuntijalla, eikä luottaa vanhoihin toisen osapuolen teettämiin tutkimuksiin.

Kosteus- ja homevauriot yleisiä ongelmia

Käytetyn asunnon kaupoissa yleisimpiä ongelmatilanteita ovat kosteus- ja homevauriot. Näiden korvauksia miettiessä tulee huomioida, oliko virhe piilevä vai olisiko siitä pitänyt osapuolten olla tietoinen.

Yleisesti mikäli myyjä ei virheestä tiennyt, eikä tämän olisikaan siitä pitänyt tietää eikä asiasta ole muuta näyttöä, kosteus- ja homevauriot luetaan piileviksi virheiksi. Virheen piilevyyden arvioiminen on kuitenkin hyvin tilannekohtaista ja siksi erittäin vaikeaa. Mikäli virhe katsotaan piileväksi, kiinnitetään korvausta laskettaessa huomiota muun muassa riskinjakoon ja ostajan perusteltuihin odotuksiin.

Lakimies auttaa asuntokauppariidoissa

Lakimiehen puoleen on hyvä kääntyä heti ongelmien syntyessä. Virheisiin voi vedota vain tietyissä määräajoissa virheen ilmenemisestä, joten asia voi olla kiireellinen. Usein oikeusturvavakuutus kattaa asuntokauppariidasta syntyneet lakiavun kustannukset.

Riitoihin liittyy usein monimutkaisia selvityksiä, jotka koskevat rakennusteknisiä tai mikrobitutkimuksia. Näiden selvitysten yhdistäminen relevantteihin juridisiin seikkoihin saattaa yksityishenkilölle olla haastavaa ilman asiantuntija-apua.