Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Asunnon kauppakirja

Asunnon kauppakirja on sopimus, jolla sovitaan asunnon kaupasta. Kauppakirjan tulee täyttää tietyt muodolliset edellytykset ja sisältää riittävät tiedot ollakseen pätevä.

Kauppakirjaan merkitään ensimmäiseksi myyjän ja ostajan henkilötiedot. Seuraavaksi kauppakirjaan tulee merkitä kaupan kohde eli asunto. Asunnosta tulee merkitä tarkka osoite, missä asunto-osakeyhtiössä se sijaitsee ja minkä huoneiston hallintaan kauppakirja oikeuttaa. Lisäksi kauppakirjasta tulee ilmetä kohteen koko eli asunnon tyyppi, huoneet ja pinta-ala.

Mitä ehtoja kauppakirjaan tulee kirjata?

Muita ehtoja mitä kauppakirjan tulee sisältää ollakseen pätevä ovat kauppahinta, omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen, vastuu huoneiston maksuista, huoneiston kunto sekä ostajan yhtiöstä saamat tiedot ja varainsiirtovero. Näillä kaupan ehdoilla vakuutetaan myyjän ja ostajan riittävä perehtyneisyys kaupan kohteeseen ja itse kauppaan.

Kauppahinta tulee olla kirjoitettu sekä kirjaimin että numeroin tuhannet pisteellä erotettuna. Kaupassa käytettävä rahayksikkö tulee myös olla ilmoitettu. Kauppakirjasta tulee niinikään ilmetä omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen eli milloin asunnon omistusoikeus virallisesti siirtyy sekä milloin asunnon hallintaoikeus siirtyy uudelle omistajalle (käytännössä mihin mennessä toisen on tullut muuttaa pois ja milloin toinen voi muuttaa asuntoon).

Vastuut huoneiston eri maksuista tulee myös merkitä kauppakirjaan. Nämä maksut käytännössä koostuvat yhtiövastikkeesta ja muista huoneiston omistajan vastuulla olevista maksuista. Kauppakirjaan on merkittävä mistä lähtien vastuu maksuista on ostajalla.

Ostajalla on selonottovelvollisuus

Ostajan tulee olla tutustunut huoneiston kuntoon ja sen ympäristöön. Tästä on oltava merkintä kauppakirjassa ja ostajan tulee hyväksyä asunnon siinä kunnossa kun se hänelle viimeksi esitettiin. Vastaavanlainen merkintä tulee olla tehty myös koskien asuntoyhtiöön, sen toimintaan ja asunnon ympäristöön ja sitä koskeviin suunnitelmiin tutustumista.

Ostaja maksaa varainsiirtoveron

Varainsiirtovero asunto-osakkeen kaupassa on 2,0 % velattomasta hinnasta ja se lankeaa ostajan maksettavaksi. 18–39-vuotiaat ensiasunnon ostajat ovat tästä verosta vapautettuja. Kauppakirjaan tulee verosta merkitä että myyjä on tiedottanut varainsiirtoverosta ja ostaja on tietoinen siitä sekä maksuajasta.

Allekirjoitus vahvistaa kaupan

Kaupan sinetöinti tapahtuu osapuolten allekirjoituksilla. Allekirjoitusten yhteyteen on merkittävä myös nimenselvennykset sekä missä ja milloin asiakirja on allekirjoitettu.

Omakotitalokaupoissa yksityiskohtaisempi kauppakirja

Omakotitalokaupoissa kauppakirjan tulee olla yllämainittua vielä yksityiskohtaisempi. Yllämainittujen sisältöedellytysten lisäksi merkinnät tulee löytyä mm. kaavoituksesta, maksuehdoista, vakuuksista, vaaranvastuun siirtymisestä, kiinteistöverosta, sähköliittymäsopimuksesta, irtaimistosta, etuostolain vakuutuksesta sekä julkisen kaupanvahvistajan todistuksesta.

Lakimiehen apu kauppakirjojen kanssa

Osaava juristi osaa auttaa asiallisen kauppakirjan laadinnassa ja on keskeisessä roolissa mikäli jo tehdyssä kaupassa syntyy epäselvyyksiä. Lakimiehen puoleen kannattaa kääntyä mahdollisimman pian kysymysten syntyessä.